Gå til hovedindhold

Samarbejde med forældre

Forældresamarbejdet er afgørende for dig som ny forælder og også for dig som nuværende forælder i vuggestuen og børnehaven. Samarbejdet mellem dig og dit barns personale skal sikre jeres barns trivsel og udvikling. Du skal også som forælder opleve en sikkerhed og tryghed for at aflevere barnet til et personale, som møder jer åbent og med interesse for jer og jeres barn.

 • Læs op

Indhold

  I Skåde Højbjerg Dagtilbud vil vi gerne sikre at dit barn oplever en sammenhæng når:

  • Dit barn skal starte i vuggestue/dagpleje
  • Dit barn skal fra vuggestue/dagpleje til børnehave
  • Dit barn skal fra børnehave til skole

  Mødet med forældre og børn tager afsæt i et materiale, som alle vuggestuer og børnehaver benytter i Skåde Højbjerg Dagtilbud; Dialoghjulssamtalen er, som ordet beskriver, en dialog mellem forældre og vuggestue og børnehave omkring dit barns udvikling. Derudover bliver dit barn sprogvurderet i forbindelse med overgangen til børnehave. Sprogvurderingen skal sikre, at dit barn får den korrekte sprogstimulation både hos os og derhjemme. Tosprogede børn bliver desuden sprogscreenet, inden de skal starte i skole

   

  Forældreråd i afdelingerne

  Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

  I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

  Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

  Læs mere om bestyrelse og forældreråd i Skåde-Højbjerg.

  Bestyrelsen i dagtilbuddet

  Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

  Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

  Bestyrelsens medlemmer i valgåret 2023-2024

  Formandskabet:

  Niels Kristian Schjødt
  Forælder i Rygården

  Medlemmer

  Christina Toustrup
  Forælder i Børneslottet

  Niels Grauballe Secher
  Forælder i Kræmmerhuset

  Julie Emtekær Bygholm
  Forælder i Stenvej

  Sten Nico Jørgensen
  Forælder i Elmehøj

  Peter Larsen
  Forælder i Bushøj

  Heidi Engkjær
  Forælder i Stennehøjen

  -

  Maria Ransby
  Personalerepræsentant fra Børneslottet

  Ninna Lund Christensen
  Personalerepræsentant fra Kridthuset

  Ditte Holmgaard Snedker
  Personalerepræsentant fra Rygården

  Mia Stein
  Dagtilbudsleder

  2023-2024

  2022-2023

  2021-2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  Sidst opdateret: 13. november 2023