Gå til hovedindhold

Børnehuset Elmehøj

Vi er en integreret daginstitution med plads til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn fordelt på 4 stuer.
Vi vægter stueopdeling med faste voksne som base for børnene. Vi prioriterer udelivet højt både på vores store legeplads, ved skov og strand samt i det øvrige nærområde.

Cover
 • Læs op

Indhold

  Der er en dejlig varm stemning i hele huset, og alle siger godmorgen og farvel. Institutionen er integreret og har børn med særlige behov. Vi kan godt lide tanken om, at vores barn fra lille lærer, at der er forskel på mennesker og der skal være plads og rum til alle Anne, mor til Laura.

  • 5 minutters gang fra skoven. 1,2 km fra stranden. 2 minutters gang til bus 18.

  • Børnene mødes hver dag med nærvær, omsorg og varierende udfordringer, som er tilpasset de enkelte aldersgrupper, og som giver gå-på-mod og udvikler livsmod. 
  • Vi vægter fordybelse og nærvær, og derfor opdeler vi ofte stuegrupperne i mindre grupper.

  • Børnene sikres indflydelse på leg og aktivitetereks. kan de vælge hvem de vil lege med og hvor, eller de kan være med til at vælge sange til samling. 

  • De daglige rutiner, legen og de strukturerede aktiviteter, er vigtige arenaer for børns udvikling, trivsel, dannelse og læring. Personalet organiserer dagen så der er mest mulig læring til alle børn, gennem hele dagen. 

  • Særlige traditioner (udover de årstidsbestemte traditioner):
   • Lygteture for de ældste børn kl. 6.30 en mørk novemberdag
   • Løvfaldsfest med den store bagedyst
   • Fodbolddyst mod naboinstitutionen Børnehuset Søsterhøj
   • Disney-filmaften med fællesspisning
   • Cirkusfest
   • Sutskofest

  • Forældresamarbejdet er vigtigt for os. Varbejder kontinuerligt med at udvikle vores forældresamarbejde, hvor respekt, lydhørhed og fælles refleksion er vigtige nøgleord. 

  Inden valg af institution opfordrer vi til at tage på besøg.
  I kan kontakte Elmehøj på tlf. 41856789 for aftale om rundvisningen.

   

  Vi har i juni 2022 modtaget et beløb fra Auras Lokalværdipulje. Pengene bliver omsat til en fin træsalamander eller trælarve, som børnene kan få stor glæde af, både for øjet og som legeredskab.

  Hvis du vil vide mere om Aura og Lokalværdipuljen kan du se mere ved at følge dette link: Auras Lokalværdipulje

  God plads med mange aktivitetsrum

  Gennem iagttagelser af børns leg og de iværksatte aktiviteter, bliver vi løbende mindet om hvor det er populært at lege og hvor vi  skal justere på  indretningen.   

  • De 4 stuer indrettes efter den aktuelle børnegruppes alder.  

  • Der er mange fælles lokaler: junglerum, motorikrum, malerværksted, oplevelsesrum med interaktiv gulv, samt et stort lyst fællesrum.

  • Legepladsen er inddelt i en vuggestue- og børnehavedel.
   • Vuggestuens legeplads er indrettet med en stor sandkasse, 2 legehuse, en scooter bane, grønne områder med motorisk udfordrende terræn, samt gynger og rutsjebaner.
   • Børnehavens legeplads er stor og er indrettet med 2 gyngeområder, rutsjebaner, balancebane, store grønne områder med mange buske, en stor bålhytte og en bjælkehytte, 2 legehuse, hængekøjer og køkkenhave, samt et stort cykelskur med cykler til alle aldre.
   • Desuden har vi et drivhus i gårdhaven. 
  Forrige Næste

  Vi laver ugeplaner

  I vuggestuen er der ansat to pædagoger og to medhjælpere pr stue. I børnehaven er der som minimum 2 pædagoger og 1 medhjælper pr stue. Vi har stor erfaring med at integrere børn med handicap eller særlige behov. Disse børn tildeles ressourcer, alt efter barnets behov, og derfor er vi ofte flere ansatte.

  Alle ansatte ser det, som deres fornemmeste opgave, at skabe en god varm atmosfære, hvor børn udvikler sig og trivesPersonalet har øje for at alle børn har relationer og trives i gruppen. De enkelte børns unikke udtryk værdsættes ind i fællesskabet.  

  • Dagen er genkendelig i forhold til daglige rutiner, som vi også ser som læringsrum for børnene. At dække bord er noget alle børn synes er spændende, en god guidning i garderoben er understøttende for barnet og bidrager til barnets oplevelse af mestring (se vrig pjece om daglige rutiner) 
  • Vores ugeplaner sikrer, at alle børn får en varieret uge, med plads til sjov, leg, planlagte aktiviteter, såvel ude som inde. 
  • Vi har faste ugentlige ture og tager også på mange spontane ture. Vi har både aldersopdelte ture på tværs af stuerne, såvel som fællesture for hele stuen. 
  • Om eftermiddagen er vi ofte på legeplads eller indenfor, alt efter vejret.

  Se mere om vores daglige rutiner i vores pjece her: Rutiner i dagligdagen

  Dagens måltider er sunde og fordelt ud over hele dagen

  Personalet skaber en hyggelig stemning, hvor der er ro og fordybelse, samt plads til små snak. 
  Børnene inddrages på skift i borddækning 

  7.00-7.30 Morgenmad består af havregrød, havregryn eller godt brød, som en god start på dagen 

  9.00-9.30 Formiddagsmåltidet efter samlingenbestår af rugbrød / brød med smør, i vuggestuen suppleres med lidt frugt.

  10.45-11.15 Frokostmåltidet er ”mad på fad” et dejligt sundt økologisk måltid, med varieret pålæg, grønt m.m. Maden er fra et firma, der har specialiseret sig i mad til børnehaver og vuggestuer 

  14.00 Madpakke hjemmefra. Børnene værdsætter deres helt egne madpakke og glæder sig til at pakke op. 

  16.15 tilbydes knækbrød / rugbrød med smør.

  Om frokostmåltidet 

  • Forældrene stemmer om frokostordningen, udfra vores anbefalinger. Frokostordningen giver fleksibilitet i forhold til at tage på spontane ture og for at bibeholde flest muligt ressourcer til det daglige pædagogiske arbejde. 

  • Børnene sidder i faste spisegrupper, og i et fast rum. Grupperne består af ca. 5 børn i børnehaven og mindre i vuggestuen, det sikrer fordybelse og nærvær, samt tid til det enkelte barn. Vi skaber en hyggelig og rolig atmosfære omkring måltidet.

  • Børnene er, alt efter alder, selv med til at smøre brødet. Det styrker barnets finmotorik og selvhjulpenhedFadet med pålæg sendes rundt, og vi snakker om hvad der er på fadet. Børnene kan selv vælge hvad de vil have fra fadet. 

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Læs Dagtilbuddets kostpolitik

  Vi vægter et godt forældresamarbejde

  Vi anser forældresamarbejdet som helt grundlæggende for at kunne støtte børnenes trivsel udvikling, dannelse og læring. På vores elektroniske kommunikationssystem - Aula - kan I se billeder og læse om børnenes dagligdag. Vi værdsætter også den mundtlige dialog om hverdagens små fortællinger.
  Gennem dialogen får vi et 
  samlet bredere perspektiv på barnet og de kontekster barnet indgår i.  

  Det er afgørende at samarbejdet generelt er præget af respekt og nysgerrighed for barnets samlede trivsel. Det er Jer forældre, som er de primære personer i barnets liv og har indgående viden om Jeres barn. Pædagogerne har viden om barnet i institutionskonteksten, begge dele skal indgå i et ligeværdigt samarbejde. 

  Jeres henvendelser i form af undring eller kritik bliver taget alvorligt og der indgås en dialog om dette for at finde fælles fodslaw.

  Samtale oversigt omkring barnets udvikling og trivsel:

  • Introsamtale til opstart i vuggestuen
  • Opstartssamtaler efter 1- 3 mdr. i vuggestuen
  • Gruppesamtaler for de 2-årige – det sidste år inden børnehavestart 
  • Overleveringssamtale når barnet skal i børnehave (ca. 3 år) med deltagelse af personale fra vuggestue og børnehave.
  • Opstartssamtale i børnehaven efter ca 3 mdr.
  • 4-årssamtale
  • Gruppesamtale for de 5-årige - det sidste år inden skolestart
  • 5-6 årssamtale med individuelt fokus på overgang til skole

  I Elmehøj har vi lavet en pjece om samarbejde og forældreansvar som du kan downloade her: Elmehøj-pjece 
  Se øvrige pjecer:

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed. I Elmehøj har forældrerådet bl.a. været inddraget i indholdet af vuggestuens legeplads, ansøgning til fonde i forhold til legepladsen eller Disney-filmaften med fællesspisning. Derudover er forældrerådet med til at gennemgå tilfredshedsundersøgelser og give deres perspektiv dertil.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Sådan har vi I Elmehøj fokus på dit barns trivsel og udvikling

  Dit barns udvikling og trivsel er kernen for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik. I Elmehøj har vi fokus på 3 kernebegreber: Livsmod, relationer og faglighed.

  Personalet i Elmehøj arbejder bl.a. med video, ud fra Marte Meo principper, hvor der er fokus på pædagogens samspil med børnene. De faglige dialoger og feedback fra videoklippene, er med til at styrke den pædagogiske ageren til gavn for det enkelte barn.

  På stuen gennemgås det enkelte barns trivsel, udvikling og relationer i forhold til stuens øvrige børn. Vi anvender denne viden til at skabe homogene fællesskaber i aktiviteter, spisegrupper og leg.
  Vi anvender ofte skoven som vores legeplads. Her har pædagogen gode rammer for at skabe et trygt miljø, hvor dit barn lærer at det er ok at blive beskidt og at det ikke er farligt at klatre.

  Vi spiller ofte spil med børnene. Her har pædagogen gode rammer for at skabe nærvær, omsorg og robusthed: I spil kan man være heldig at vinde og somme tider tabe, og det er helt ok. Som vinder er det ok at trække på smilebåndet og juble, dog uden at hovere over for sine venner. Som taber prøver barnet bare igen.

  Hvis jeg laver en fejl på min tegning, så laver jeg bare en ny - dreng 5 år.

  Vi arbejder løbende med "Pædagogisk læreplan" og herunder er der link til en evalueringen i 2022:

  Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Sidst opdateret: 6. november 2023