Gå til hovedindhold

Kræmmerhuset

Velkommen til Kræmmerhuset – et trygt, omsorgsfuldt og lærerigt miljø for jeres børn.

Velkommen til Kræmmerhuset
 • Læs op

Indhold

  I Kræmmerhuset, en mindre integreret vuggestue og børnehave i Højbjerg, brænder vi for det gode børnemiljø. Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som prioriterer nærvær og nærhed i den pædagogiske praksis højt. Vi er tæt på børnene og vi er i øjenhøjde – på gulvet, i sandkassen og ved middagsbordet. Her lytter vi til og samtaler med børnene, vi involverer os i deres leg og følger deres finurlige indfald og sjove ideer, vi guider og støtter dem i deres sociale samspil og vi trøster dem, når vi kan se, at de har brug for en omsorgsfuld og kærlig favn.

  Vores udgangspunkt er simpelt: det skal være fantastisk at være barn i Kræmmerhuset! Her skal børn føle sig set, hørt og forstået, her skal børn føle sig trygge og møde omsorg og her skal børn opleve at have tid til fordybelse, til leg og til læring.

  I Kræmmerhuset vægter vi fællesskabet og tillægger det stor værdi, at man som barn oplever at være en del af noget større – et fællesskab hvor det unikke i alle børn får plads og rum til at udfolde sig. Vi ved, at børn vokser når de får succesoplevelser og derfor har vi i Kræmmerhuset fokus på at bringe børns ressourcer i spil i det daglige og herigennem give dem muligheden for vise, hvad de er særligt optagede af og gode til.

  Fællesskabet i Kræmmerhuset inkluderer naturligvis også forældrene, som vi har et rigtig godt samarbejde med. Vi ved, at vores og forældrenes fælles viden om og blik på børnene har stor betydning for deres trivsel, udvikling, læring og dannelse, og I vil derfor som forældre i Kræmmerhuset løbende blive informeret om og involveret i jeres børns hverdag.

  Velkommen til Kræmmerhuset – et trygt, omsorgsfuldt, sjovt og lærerigt sted at være barn. Vi glæder os rigtig meget til at tage godt imod jeres børn og jer.

  Mange hilsner fra os alle i Kræmmerhuset

  Sådan ser her ud 

  Kræmmerhuset er en lille, hyggelig og stemningsfuld institution, som emmer af sjæl og varme. Huset er et ”kludetæppe” af bygninger, som tidligere har fungeret som isenkræmmerforretning, men som i dag danner rammen omkring et sjovt, varmt og udviklende børnemiljø. Kræmmerhuset er genkendelig med sine store butiksvinduer, der vender ud med Rosenvangs Allé og Kridthøj Torvet, hvor vi inviterer både lys og nærmiljøet ind på stuerne. Børnene får på denne måde mulighed for at følge med i dagligdagen udenfor og det giver anledning til rigtig mange gode snakke sammen med børnene.

  På den anden side af bygningen finder I vores hyggelige legeplads, som er etableret i en gammel have midt i villakvarteret. Legepladsen, som er under løbende modernisering, rummer flere sandkasser, gynger, en bakke med rutsjebane og en masse små grønne oaser og huler, omgivet af kastanje-, æble- og piletræer. I enden af legepladsen ligger Kræmmerhusets vuggestue med store vinduespartier ud mod legepladsen. Her inviteres havens hyggelige atmosfære ind på stuerne, hvor børn og voksne sammen kan følge med i årstidernes skift.

  I Kræmmerhuset har vi desuden to motorikrum, hvor børnene får mulighed for at boltre sig på bevægelsesbaner, der understøtter dem i deres motoriske udvikling. Her danser vi, leger vi, griner vi – og her slår vi katten af tønden og laver cirkusforestillinger.

  Forrige Næste

  En typisk dag i Kræmmerhuset:

  Kl. 6:30 – 9:00
  Kræmmerhuset åbner og vi byder de første børn velkommen til en dejlig dag i Kræmmerhuset. Kl. 7:00-7:30 er der morgenmad for de børn som ikke har spist hjemmefra. Her serverer vi havregryn/brød/knækbrød og vand/mælk.

  I takt med at der møder flere børn og personaler ind fordeler vi os ud på de enkelte grupper, hvor vi læser, tegner, leger og hygger. Generelt vægter vi at børn i Kræmmerhuset får en rolig start på dagen i et varmt og nærværende miljø.

  Kl. 9:00 – 9:30
  Nu er alle børn og personale mødt ind og vi spiser frugt i de enkelte grupper. I vuggestuen kombineres formiddagen med samling i mindre grupper, hvor vi synger sange fra sangposer, fortæller historier og snakker med børnene om det der lige nu optager dem og os. I børnehaven hygger vi os med formiddagsmaden, når vi alle mødes omkring et bord og sammen spiser den medbragte frugt. Samling foregår først senere på dagen i børnehaven.   

  Kl. 9:30 – 10:30
  Vi leger inde og ude i mindre grupper, vi fordyber os i kreative aktiviteter, hvor vi maler, tegner, syr og klippe/klistrer, vi laver krop-og-bevægelsesaktiviteter med fokus på børnene motorik, vi øver sprog og leger rollelege og vi går på ture ud af huset (fx til skoven og til legepladser i nærområdet – sommetider med medbragt mad). I dette tidsrum skaber vi også forskellige læringsrum for børnene, som tager afsæt i deres perspektiver, inspirerer dem og understøtter dem i deres udvikling.

  Kl. 10:30 – 11:30
  Vi nyder dejlig mad fra vores køkken i mindre grupper. I vuggestuen spiser børnene ca. kl. 10:30, mens børnehaven spiser efter samling kl. 10:50. Til samling i børnehaven leger vi forskellige lege, vi læser og fortæller historier, vi synger, vi tager emner op som vi taler med børnene om mm.

  Kl. 11:00/11:30 – 13:30
  Vi holder middagsstund, hvor vuggebasserne og de mindste i børnehaven sover til middag, mens resten af børnegruppen er på legepladsen. Der er fokus på den gode, udviklende leg i mindre grupper udenfor. Her boltrer børnene sig i sandkassen, på gyngerne, rutsjebanen og i alle de hyggelige, små kroge på Kræmmerhusets legeplads. Der bliver spillet bold, bygget sandslotte, cyklet på cykler og meget mere. Her leger vi også ofte fælleslege sammen med børnene (fx ”alle mine kyllinger kom hjem”, ”Banke-bøf”, ”heksemutter med det gule-grønne hår” osv.).

  Kl. 13:30-14:00
  Vi spiser eftermiddagsmad i mindre grupper, hvor vi hygger, snakker, synger og nyder fællesskabet omkring et bord.

  Kl. 14:00 – 17:00
  Resten af eftermiddagen leger vi inde og ude. Vi laver kreative ting, leger med klodser, biler, dukker, dyr og køkkenting, vi danser stopdans, tumler, synger, griner, fjoller og hygger. Vi sætter aktiviteter i gang og vi følger børnenes spor og ideer. I Kræmmerhuset griber vi de skønne ideer, børn har, og sammen lader vi fantasien få frit spil.

  Kl. 17:00
  Kræmmerhuset lukker og vi siger tusind tak for en dejlig dag.

  OBS: fredag lukker vi kl. 16:30  

  I Kræmmerhuset har vi eget køkken og køkkenleder, som hver dag laver et lækkert hjemmelavet og fortrinsvist økologisk frokostmåltid til børnene. Vi vægter sund, nærende og velsmagende mad, og vi har fokus på, at børnene introduceres til forskellige fødevarer og smage. Vi serverer ugentligt dejlig grød og kompot, fiskeretter, supper med hjemmebagt brød, rugbrød og pålæg samt forskellige varme retter. Til måltidet serveres der vand til børnene.

  Vi spiser frokostmåltidet sammen med børnene i mindre grupper, og her har vi fokus på det gode, nærværende samspil mellem børn og mellem børn og voksne, når vi sammen nyder maden og samtaler om stort og småt.

  Børnene i Kræmmerhuset er ofte på besøg i køkkenet, hvor de nysgerrigt spørger ind til dagens menu. På samme måde hjælper børnene i Kræmmerhuset til, når bordet dækkes og når der skal ryddes op efter måltidet på stuerne. Vi er nemlig sammen om det gode måltid.

  Formiddags- og eftermiddagsmad er forældrebåret.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Læs dagtilbuddets kostpolitik

   

   

  I Kræmmerhuset tillægger vi forældresamarbejdet stor værdi! Vi ved, at I og vi er hinandens forudsætninger for at skabe de helt rigtige rammer for jeres børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vi vægter et tillidsfuldt, respektfuldt og professionelt samarbejde, hvor I som forældre løbende får informationer om jeres børns dagligdag og mere generelt om Kræmmerhuset.

  I vil foruden den daglige dialog med os i garderoben, på stuerne eller på legepladsen, blive inviteret til opstartsmøde, overgangsmøde, 3-måneders-samtaler og status-udviklingssamtaler, hvor vi sammen drøfter jeres børns trivsel og udvikling. Herudover kan I altid bede om en samtale med os, hvis der er noget, I undrer jer over eller har brug for at vende med os. Vi er meget lydhør overfor forældrenes perspektiver og tager gerne imod ris, ros og nye ideer.

  Ligesom det skal være fantastisk at være barn i Kræmmerhuset, er det vigtigt for os, at forældre føler sig som en del af vores fællesskab og nyder at komme i vores hus. Derfor møder vi selvfølgelig forældre i Kræmmerhuset med åbenhed og interesse – og med smil og humor. Vi nyder godt af en dedikeret forældregruppe, som holder af og bakker op om Kræmmerhuset ved bl.a. at være aktivt deltagende i forældrerådet og venneforeningen. Når vi holder forældrearrangementer og -fester, er der altid stor tilslutning – og her kan vi virkelig mærke, at vi er et lille hus med et stærkt fællesskab.

  Nederst på siden finder I link til seneste forældretilfredsundersøgelse, som er gennemført tilbage i 2017. Selvom denne er ganske fin og generelt giver indtryk af en tilfreds forældregruppe, er det vigtigt at understrege, at undersøgelsen er gennemført under en anden leder og med en anden personalesammensætning. Kræmmerhuset har siden da fået ny ledelse og har det seneste år gennemgået en større forandringsproces, som betyder, at vi i dag oplever endnu større opbakning fra og tilfredshed blandt forældrene.

  Vi glæder os til at byde jer velkommen indenfor i Kræmmerhuset og ikke mindst til at påbegynde vores fælles samarbejde omkring jeres børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.  

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  I Kræmmerhuset værner vi om det gode børneliv og vi arbejder professionelt og fokuseret med vores pædagogik, så alle børn har de rette betingelser for trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vi er optaget af at skabe læringsmiljøer gennem hele dagen, som tilgodeser det enkelte barn i dets nærmeste udviklingszone. Vi arbejder ud fra et ressourcesyn, hvor vi har fokus på børns styrker og hvor vi med positive forventninger og en
  kærlig og anerkendende tilgang støtter og guider børn i deres udvikling, så de får lyst til og mod på at lære nyt.

  I Kræmmerhuset arbejder vi ud fra et fælles børnesyn, et fælles værdigrundlag og i den styrkede pædagogiske læreplan, som tilsammen udgør fundamentet for vores praksis og danner rammen omkring jeres børns hverdag i Kræmmerhuset.

  Vi arbejder løbende med "Den Pædagogiske Læreplan" og herunder finder du et link til evalueringen: 

  Evaluering af arbejdet med pædagogiske læreplan

  Læs mere om vores arbejde med dit barns udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Sidst opdateret: 6. november 2023