Gå til hovedindhold

Børnehuset Stenvej

Stenvej er en lille institution med plads til 17 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Vi er ca. 12 ansatte i et ressourcestærkt team, som vægter nærvær og omsorg højt. Nogle af os været i huset i mange år, mens nogle af os er nyuddannede.

 • Læs op

Indhold

  Hos os har vi valgt at inddele børnene i 3 aldersopdelte grupper. På denne måde kan vi tage hensyn til det enkelte barn, da det ikke kun er barnets alder, men også deres udvikling der bestemmer hvornår de skal flyttes videre til næste gruppe. Derfor vil de nedenstående tal ved grupperne kun være ca. tal. Vi bruger så vidt muligt altid god tid til overgangene mellem de forskellige grupper ved stille og roligt at inddrage dem i den nye gruppes struktur og aktiviteter i ugerne op til at barnet ”flytter”.

  Gruppeinddeling på Stenvej:

  Frøerne/”Vuggestuen” hvor de mindste børn, fra ca. 10 mdr. til ca. 2,5 år, oplever et roligt miljø med masser af omsorg og nærvær. ”Den første verden uden mor og far” hvor der er fokus på tryghed og trivsel.

  Brumbasserne/”lillegruppen” hvor de ca. 2,5 årige til ca. 4 år oplever en tryg og god start på børnehavelivet med masser af alderssvarende aktiviteter og ro til udvikling. Her er der fokus på leg, sprog og selvhjulpenhed.

  Humlebierne/”de store” - børn fra ca. 4-6 år (til skolestart) som her får udfordringer og aktiviteter tilpasset deres niveau. Her er der særlig fokus på selvstændighed og social- og emotionel udvikling. Desuden aktiviteter for førskolebørnene som tager afsæt i overgangen mellem børnehave og skole.

  Vi vægter omsorg og nærvær højt i alle grupper. Vi har en genkendelig dagligdag med fokus på fællesskaber, tid til fordybelse og leg, samt fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.

  Vi modtager mest børn fra lokalområdet, og mange af børnene er søskende hvilket betyder at vi har familierne i mange år. Når vi holder fællesarrangementer et par gange om året med børn og forældre er disse kendetegnende med næsten 100 % deltagelse hvilket vidner om et godt fællesskab her på Stenvej.

  På Stenvej vil du møde en personalegruppe som udviser stort engagement og lyst til arbejdet med børnene og til det pædagogiske arbejde. De er nærværende, tydelige og imødekommende voksne, der fokuserer på muligheder frem for begrænsninger og udviser et positivt livssyn. Vi har et godt arbejdsmiljø hvor faglig udvikling vægtes.

  Det er vigtigt for os at dit barn får en god start i vores institution. Derfor tilrettelægger vi dit barns opstart hos os i samarbejde med jer. Vi har anbefalinger til en god start, men lytter meget til jeres ønsker og behov.

  Velkomstfolder til nye børn

  Sådan ser her ud

  Stenvej ligger midt i et grønt boligområde der tæller både ejer- og lejeboliger. Vi ligger tæt på små grønne områder, spændende legepladser og har gode stisystemer rundt om os, som kan føre os til boldbaner og andre attraktive grønne områder i nærmiljøet. Derudover har vi gode busforbindelser lige uden for døren, så vi let kan komme på ture ind til, eller ud af byen til skov og strand.

  Til Stenvej hører også en dejlig legeplads, der er indrettet med plads til udfordringer for alle aldre. Vi har gynger, sandkasser og spændende huler inde i vores hække som børnene nyder at lege og gemme sig i. Vi har også cykler og mooncar, samt scootere til de mindste. Derudover har vi en bålplads, et udeværksted og et udendørs kreativt rum som børnene benytter flittigt.

  Indenfor har hver gruppe sin egen afdeling med et grupperum samt små rum som bruges til aktivitetsrum eller motorikrum, alt efter det aktuelle behov. Derudover har vi et større fællesrum som vi deler med hinanden efter behov. Det er også her vi mødes morgen og eftermiddag når vi samler børnene fra alle stuer, og til fælles samling hver fredag,

  På Stenvej bruger vi uderummet meget. Alle børn er ude mindst en gang om dagen, og ofte er vi ude hele dagen. Vi bestræber os på at vi sjældent er inde alle sammen på en gang, da mindre grupper med få børn giver mere ro og tid til fordybelse blandt både børn og personale.

  Forrige Næste

  Vores dagligdag er præget af en genkendelig hverdag med faste rutiner og traditioner.

  Børnehuset åbner kl. 6.30 og her samles vi i fællesrummet. Vi ønsker at starte dagen op på en stille, roligt og tryg måde, velvidende at morgner kan være travle og at afsked kan være svær. Vi lægger vægt på at det enkelte barn bliver set og føler sig velkommen. Vi hjælper med at få sagt farvel, snakker, hygger og spiser morgenmad sammen. Der er tilbud om morgenmad indtil kl. 7.30. Fra 7.30 el. 8.00 er der personale fra alle stuer. Stuerne åbnes, og der tages hul på dagens aktiviteter.

  Kl. 9 er der samling i alle grupper. Ofte opdeles børnene i mindre grupper, og der vil være fokus på sang, fortælling og ofte også motoriske aktiviteter. Her vil børnene spise formiddagsfrugt og få tilbudt vand.

  På Stenvej arbejder vi ikke med en fast ugeplan men tilrettelægger ugerne ud fra hvad den aktuelle børnegruppe pt har behov for. Der vil dog om formiddagen altid være aktiviteter og leg både ude og inde. Ind imellem har vi faste maddage med mad på bål samt yogaforløb i små grupper. Vi vægter legen, fordybelse og nærvær højt i det daglige pædagogiske arbejde og opdeler derfor børnene i mindre grupper så meget det kan lade sig gøre. Vi tager tit på små ture i nærområdet, og de mindste børn kommer ind imellem på cykeltur i vores el-ladcykel.

  Hos Frøerne har de deres egen rytme, som kan variere meget afhængig af børnegruppens alder og behov. Dog er dele, eller hele gruppen ofte udenfor om formiddagen inden frokost. De tager tit på små ture til grønne områder eller en nærliggende legeplads. Ind imellem arbejdes der også tematiseret. Eks. bondegården, kroppen osv., og her vil dagligdagen og aktiviteterne afspejle disse emner.

  Ml. 10.30 og 11.00 starter grupperne op med at spise frokost. Også her opdeler stuerne børnene i små grupper således at børn og personale får plads til hygge, ro og fordybelse ved måltidet.

  Efter frokost bliver sovebørnene puttet, de mindste i krybber og barnevogne, og de største på madrasser i Brumbassernes soverum. Som regel er alle de andre børn på legepladsen.

  Eftermiddagen går med leg og aktiviteter og kl. ca. 14 spiser børnene deres medbragte eftermiddagsmadpakke på stuerne eller udenfor.

  Kl. ca. 16 samles de sidste børn på legepladsen eller i fællesrummet, og hygger og leger inden børnehuset lukker.

  Til vores daglige samlinger kl. 9 spiser vi et lille formiddagsmåltid som består af frugt som børnene medbringer hjemmefra (eks. et helt stykke frugt).    Hertil drikkes vand fra de medbragte drikkedunke (Frøerne medbringer ikke drikkedunke og tilbydes derfor vand). Frøerne medbringer 2-3 stk. frugt om ugen som bruges til et dagligt fælles frugtfad.

  På Stenvej har vi en fælles forældrebetalt frokostordning, som betyder at vi modtager vores daglige frokost fra et cateringfirma. Frokosten består af pålægsfade med tilhørende rugbrød. Lige nu leveres måltidet at Monas.dk (kik evt. deres hjemmeside https://www.monas.dk/institutioner). Børn under 3 år tilbydes mælk til frokost og eftermiddagsmad (kun v. Frøerne om eftermiddagen).

  Måltidet på Stenvej vægtes højt, da det er et fællesskab som alle deltager i, og hvor det enkelte barn får lov til at øve sig, for derved at udvikle selvhjulpenhed. Vi er ligeledes opmærksomme på etablering af venskaber i spisegrupperne og under måltidet. Her er det relationerne og samspillet mellem børnene og de voksne, men også børnene imellem, der er i højsædet. Se evt. mere om dette i vores værdigrundlag.

  Stenvejs værdigrundlag

  Eftermiddagsmåltidet som vi spiser ca. kl. 14 hver dag medbringes hjemme fra. Dette skal gerne bestå at et mættende måltid eks. brød suppleret med grønsager eller frugt. Vi frabeder os juice, smoothies og lig., da disse ofte indeholder meget frugtsukker, og at børnene også her får vand. Vi anbefaler endvidere at børnene har madkasser som de selv kan åbne, og at indpakningen af maden er klargjort således at de også selv kan åbne dette. Børn bliver glade og stolte når de selv kan klare tingene, og ikke altid skal have hjælp af de voksne!

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Læs dagtilbuddets kostpolitik

  Et godt og tæt samarbejdet med jer er vigtigt for os og dit barn.

   På Stenvej prioriterer vi forældrekontakt og samarbejdet med forældregruppen højt. Der skal være en åben og anerkendende dialog, så både børn, forældre og personale føler sig trygge og respekterede.

  På Stenvej mødes I med åbenhed og imødekommenhed. Vi ser Stenvej som et fællesskab som både børn, forældre og personale er en del af. Vi er alle ansvarlige ind i dette fællesskab og vægter samskabelse hvor vi sammen tager ansvar for børnenes trivsel, udvikling og læring. Vi har fokus på tillid og gensidig respekt, og ønsker en tæt relation og en god dialog med jer forældre, hvilket viser sig som afgørende for dit barns trivsel hos os. Et samarbejde hvor både personalets og forældrenes perspektiv indgår i samskabelsen om de bedste betingelser for det gode børneliv på Stenvej. 

  Folder om forældreansvar

  Vi vægter den daglige kontakt med jer højt, og vil så vidt muligt hver dag give os tid til korte snakke i garderoben, hvor vi fortæller lidt om barnets dag.

  Vi har som udgangspunkt en række samtaler hvor vi sammen med jer vil drøfte jeres barns trivsel og udvikling (til alle samtaler forbereder både forældre og pædagoger sig):

  • Introsamtale til opstart hos Frøerne (eller hvis dit barn starter som ny i en af de andre grupper).
  • 3 mdr. samtale efter barnets start.
  • Overleveringssamtale når barnet flytter fra Frøerne til Brumbasserne (ca. 2,5 år) med deltagelse af personale fra begge stuer.
  • 3 mdr. samtale efter barnets start hos Brumbasserene.
  • 4 års samtale, som ofte kommer ca. 3 mdr. efter start hos Humlebierne.
  • Førskolesamtale med fokus på overgang til skole.

  Derudover vil det altid være muligt at bede om en behovssamtale. Dette vil I også opleve at personalet indimellem vil bede om. Samtaler hvor vi i fællesskab kan drøfte de små og store udfordringer som børn indimellem kan løbe ind i, og hvordan vi i fællesskab kan løse dette til barnets bedste.

  Der afholdes som regel 2 forældremøder om året. Et hvor alle forældre fra Skåde Højbjerg Dagtilbud er samlet og et hvor det foregår på Stenvej og kun for Stenvejs forældre.

  På et af disse forældremøder vælges der hvert år et forældreråd som består af mindst 5 forældre samt en personalerepræsentant og den pædagogiske leder. Her vil du få mulighed for at få indblik i, og indflydelse på dit barns dagligdag i afdelingen, og i Dagtilbuddet som helhed.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  På Stenvej har vi en anerkendende tilgang til børnene, og vi ser på det enkelte barn og børnegruppen som værende unikt med iboende resurser og som vi hele tiden øver os på at få øje på og støtte. Vi har stor fokus på at have glade børn, der er i trivsel og udvikler sig i et godt fællesskab.

  Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogiske praksis således at vi kan skabe de bedste læringsmiljøer for børnene trivsel, udvikling og læring.

  Når dit barn starter på Stenvej vil en af stuens pædagoger blive tildelt rollen som barnets primær/kontakt pædagog, men stuens personale vil som helhed altid arbejde sammen om at sikre de bedste betingelser for dit barn, så du vil altid kunne henvende dig til alle på stuen.

  Som en forudsætning for trivsel, udvikling og læring ser vi følgende:

  • At barnet indgår i fællesskaber og danner relationer til andre børn og voksne.

  For os er det vigtigt at alle børn indgår i et fællesskab. Vi arbejder meget på at støtte og vejlede børnene ind i fællesskabet da det er utroligt vigtigt for al læring og udvikling at barnet kan være i, og føle sig som en del af et fællesskab. Vi har fokus på pædagogernes samspil med børnene, og støtter børnene i deres legerelationer med de andre børn, da vi er meget opmærksom på venskabernes betydning for det gode børneliv.

  • At barnet udviser livsmod og robusthed.

  Alle børn gør det bedste de kan. I dagligdagen, og når de udfordres i deres udvikling, er det vores vigtigste opgave, sammen med jer forældre, at møde barnet med passende krav og forventninger. Vi skal sikre børnene indflydelse ved ind imellem selv at kunne vælge til eller fra. Støtte dem i situationer hvor det er svært – konflikter eller det at tabe i spil. Skabe rammer hvor det er lidt svært eller lidt farligt, give dem lov at prøve selv, og give dem gode oplevelser af at komme godt igennem, og at opleve at det ofte lykkes.

  • At barnet dagligt møder tilpassede udfordringer i inspirerende læringsmiljøer.

  Det er vigtigt at personalet organiserer dagen med varierede udfordringer, så der er bedst mulig læring til alle børn gennem de daglige rutiner, legen og de strukturerede aktiviteter.

  Vi har fokus på dit barns udvikling, og i samspil med jer som forældre har vi hele tiden øje for barnets nærmeste udviklingszone. Vi ønsker at møde dit barn i øjenhøjde og indretter hele tiden vores pædagogik og dagligdag således at vi bedst muligt kan støtte op om barnets behov og udvikling. Vi har stor fokus på at skabe et godt og trygt læringsmiljø hvor barnet møder passende udfordringer.

  Vi ønsker at Stenvej skal være et godt sted at være barn!

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Herunder finder du et link til den seneste evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan:

  Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan i Stenvej

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Sidst opdateret: 8. november 2023