Gå til hovedindhold

Den integrerede institution Rygården

Børnehuset Rygården er en unik lille oase i Højbjerg med plads til 15 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn. Vores engagerede personalegruppe brænder for vores lille institution, hvor alle kender alle. Vi vægter nærvær, tryghed, fællesskab og høj pædagogisk faglighed.

Optræden på skamler
 • Læs op

Indhold

  Rent fysisk er vuggestuen og børnehaven i to forskellige bygninger, som deler den mest fantastiske legeplads. Udelivet er en stor del af vores hverdagsliv. ”Marken” er vores eget lille naturområde, hvor børnene trygt kan udforske det motoriske ved at klatre i træer, og undersøge de mange insekter, der lever under træstubbene.

  I vuggestuen (muslingerne) er der fokus på, at børnene får en god og tryg start på vuggestuelivet. Et sted hvor barnet i nærværende og trygge rammer får mulighed for at øve og udvikle sig. Et sted hvor det er ok at falde, det handler om at øve sig og komme op igen. Det giver point på selvværdskontoen og en tro på egne evner i mødet med livets mange udfordringer. En vuggestue med omsorg, glæde og en masse smil. Musik, motorik, sprog og udeliv fylder meget i hverdagen hos Muslingerne. Vuggestuen er en lille unik vuggestue med plads til det enkelte barn og familie. Træder man ind i vuggestuen mærker man med det samme det engagerede personalets åbenhed og glæde i mødet med det lille vuggestuebarn.

  Rygårdens børnehave består af 2 børnehave grupper. I Rygården har vi valgt at aldersopdele børnene i 2 grupper. Dette er valgt, fordi der er stor forskel på det 3 og 6 årige barns behov og udvikling. Vi kan bedre målrette vores pædagogiske aktiviteter mod disse forskellig behov ved denne opdeling.

  Hammerhajerne er for de mindste børnehavebørn fra ca. 3-4 år

  Hos Hammerhajerne er der fokus på en god start på et trygt børnehaveliv. Rammerne trygge og omsorgsfulde. Her er en genkendelig hverdag med tydelig struktur, så barnet har overskud til at udvikle sig. Her er fokus på selvhjulpenhed i hverdagens læringsmiljøer. Hvad enten det er i garderoben med at få sit tøj på, eller i de udfordringer barnet møder i hverdagen. Det 3årige barn bruger meget af sin børnehave start på at øve sig i at indgå i det sociale fællesskab. På Hammerhajerne er der ro, tryghed og nærvær, så børnene kan øve sig på netop dette.

  Rokkerne er for de største børnehavebørn fra ca. 4 år til skolestart

  Hos de store Rokker arbejdes der pædagogisk med robusthed, det sociale fællesskab og skoleparathed.  De sociale fællesskaber fylder rigtig meget i denne periode af børnehavelivet. I Rygården er der stor opbakning fra forældregruppen til legeaftaler i fritiden. I denne gruppe er der også før skole gruppen. I samarbejde med skolen og i dagtilbuddet arrangeres der mange før skole aktiviteter, som skal bidrage til at overgangen til skolen bliver så nem som muligt for det enkelte barn. Vi har et rigtig godt samarbejde med skolen omkring overgangen. ”Her motiveres vi på livet” er en sætning som betyder meget for vores pædagogiske tilgang i Rygården. Vi tror på, at igennem en legende, nysgerrig tilgang til læring skaber vi den bedste mulighed for læring om livet. Det handler om at lære at lære. Det er ikke børnehavens mål at lære børnene f.eks. at læse men igennem vores roller som pædagoger at tilskynde lysten, nysgerrigheden og muligheden for at lære det.

  Som pædagogisk personale prioriterer vi betydningen af at få skabt gode, trygge og nærværende relationer til alle børn. Når vi har disse gode relationer, kan vi bedst understøtte og hjælpe til den positive udvikling for det enkelte barn. Alle børn er forskellige, og det er der plads til i Rygården. I Rygården desuden fokus på pædagogernes rolle i at skabe deltagelsesbaner ind i fællesskabet for alle børn. Der arbejdes ud fra en legende tilgang til læring, og musik, historiefortælling og fantasi er en stor del af hverdagen.

  Sådan ser her ud

  Rygården består af to separate bygninger på samme matrikel. Det er to ældre bygninger med en masse charme og historie. Rygården helt store plus er klart den fantastiske legeplads. Den rummer gynger, rutsjebane, cykelstier, legehuse, boldbane, bålhytte og marken. ”Marken” er vores vilde skov/mark. Et lille stykke jord som ligger brak. Her er der mulighed for at boltre sig i naturen og prøve kræfter med at klatre i træerne. Vi er en institution som bruger uderummet rigtig meget pædagogisk i vores hverdag.

  Forrige Næste

  Rygården åbner klokken 6:30 mandag til fredag. De forskellige grupper åbner efterhånden som børn og personale møder ind. Vi vægter at have tid til at tage imod det enkelte barn og forældre om morgenen. Det er vigtigt med en god og stille start på morgenen.

  Klokken 9:00:
  Holdes der morgen samlinger i de forskellige grupper. Det kan være med sang, historiefortælling eller andre aktiviteter alt efter hvilket læreplanstema vi arbejder ud fra. I vuggestuen får børnene et stykke frugt og et stykke brød. Herefter puttes de børn, som har behov for en lille lur. I børnehaven spiser børnene deres medbragte formiddagsmad.

  Efter samlingerne bruges formiddagen på leg, pædagogiske aktiviteter og ture ud af huset.

  Klokken 10:45:
  Spiser vuggestuen frokost. Nogle børn vågner fra deres formiddags lur og andre puttes.

  Klokken 11:00:
  Spiser børnehaven frokost. De mindste børnehavebørn tilbydes en lille lur.

  Efter mad går alle børnehavebørn på legepladsen.

  Klokken 14:
  Spiser vi alle vores medbragte madpakker.

  Resten af eftermiddagen går med små aktiviteter, leg og alle bliver så småt hentet. Mandag -torsdag lukker Rygården klokken 17 og fredag klokken 16:30

  Vi arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer:

  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kommunikation og sprog
  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

  Disse temaer danner baggrund for vores pædagogiske aktiviteter i hverdagen i Rygården. Det kan være i forhold til forskellige temauger eller en aktuel gruppes behov for læring/udviklingstrin.

  I vuggestuen får vi mad fra Kræmmerhuset: Kræmmerhuset (en afdeling i dagtilbuddet) har deres egen køkkendame, som hver dag laver et lækkert hjemmelavet og fortrinsvist økologisk frokostmåltid til vuggestuebørnene i Rygården. Der vægtes sund, nærende og velsmagende mad, og der fokus på at børnene introduceres til forskellige fødevarer og smage. Der serveres ugentligt dejlig grød, kompot, fiskeretter, supper, hjemmebagt brød, rugbrød og pålæg samt forskellige varme retter.

  I børnehaven får vi mad fra Børneslottet: Børneslottet (en afdeling i dagtilbuddet) har deres egen køkkendame. Her følges fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. Ugens madplan varierer mellem: Grød/suppe, kød, vegetar, smør selv rugbrød og fisk.

  En aktiv dag med leg og aktivitet kræver energi til rugbrødsmotoren. Den mad dit barn spiser, er en vigtig del af hverdagen. Vi vil samarbejde om at give dit barn gode vaner, både hvad angår maden, men også at måltidet er et rart samlingssted for børn og voksne. Frokostmåltidet er en pædagogisk aktivitet i Rygården. Vi spiser frokostmåltidet sammen med børnene i mindre grupper, og her har vi fokus på det gode, nærværende samspil mellem børn, og mellem børn og voksne, når vi sammen nyder maden.

  Kræmmerhusets smiley: 

  Børneslottets smiley:       

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Læs dagtilbuddets kostpolitik

  I Rygården vægter vi forældresamarbejdet meget højt. Du er vores vigtigste samarbejdspartnere og ekspert på dit barn. Dette betyder, at vi gerne vil inddrage dig så meget som muligt i dit barns hverdagsliv i institutionen. Hvilket skaber en større sammenhæng imellem hjemmet og institutionen for dit barn. Tillid og kommunikation er vigtigt i vores samarbejde med dig som forælder, og vi er altid åbne for dialog om dit barns trivsel og udvikling.

  Rygården har en meget engageret forældregruppe. En forældregruppe som bidrager til at løse forskellige udfordringer der måtte opstå. Det sociale forældre fællesskab i Rygården er unikt og en kæmpe styrke i Rygårdens hverdag og i børnenes sociale fællesskab uden for Rygården.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Vi arbejder løbende med den pædagogiske læreplan, og du kan se den seneste evaluering i 2022 ved at følge linket herunder:

  Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan i Rygården

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Sidst opdateret: 6. november 2023