Gå til hovedindhold

Børneslottet

Velkommen til Børneslottet. Vi vægter et trygt miljø med fokus på leg, relationer og fællesskab.
Børneslottet har plads til 24 vuggestuebørn fordelt på to stuer samt 40 børnehavebørn fordelt på to aldersopdelte grupper.

Cykelleg
 • Læs op

Indhold

  Børneslottet ligger i et fredeligt villakvarter med en legeplads i kuperet terræn og kragelundskolen i baghaven.

  Børnene mødes af nærværende voksne, der skaber rammerne for en dagligdag, der veksler mellem leg og aktiviteter.

  Legen har værdi, blot fordi den er leg, og at det er i legen barnet får viden om sig selv, dets verden og andre.

  Når vi opdeler børnene i mindre grupper i løbet af dagen, giver det mulighed for nærvær og fordybelse.

  Børnene deltager i daglige gøremål, og får lov at øve sig i at kunne selv.

  Vi mødes i det store fællesskab, når vuggestue-og børnehavebørn er sammen omkring sang og årstidsfester.

  Den åbne dialog med dig omkring dit barns trivsel og udvikling er en prioritet for os.

  Børneslottets hovednummer: 24 96 10 30
  Pædagogisk leder, Mai Brandt: 41 85 40 07
  Guldsalen: 24 23 41 97
  Balsalen: 20 55 84 23
  Rubinen: 21 67 92 41
  Safiren: 21 70 07 68

  Sådan ser her ud

  Foranderlige legezoner og en legeplads i plateauer.

  Riddersalen er husets hjerte, hvor vi mødes på tværs og hvor duften af mad møder dig fra det åbne køkken.

  Fire grupperum er indrettet efter børnegruppen alder og justeres løbende efter børnegruppen behov.

  Legepladsen ligger i et kuperet terræn, der gør den spændende og udfordrende og tilgodeser børnenes behov for motorisk udfoldelse.

  Der er indrettet en mindre legeplads, der tager hensyn til de yngstes behov for plads til at udfolde sig i roligere omgivelser.

  Forrige Næste

  Årstiderne, udelivet samt de daglige rutiner og gøremål er en del af pædagogikken.

  Børnene skal have mulighed for at øve sig i at tage tøj af og på, at hjælpe til med at dække bord, lægge vasketøj sammen og sætte legetøjet på plads.  Det skal være opgaver, der er overskuelige og giver mening alt efter barnets alder og formåen.

  I en verden, der er forudsigelig, og hvor det er tydeligt, hvad der forventes af dem, finder børnene ro.

  I den pædagogiske praksis skal de voksne være rollemodeller og vise at det har værdi at øve sig, og at det ofte er en nødvendighed med øvelse for sidenhen at kunne selv. 

  Vi bruger de skiftende årstider i planlægningen af aktiviteter og fester. F.eks. er de sange som vi synger til fredagssamling afstemt efter årstiden.

  Vi er ude i al slags vejr og starter gerne ude på legepladsen efter morgenmaden.

  Når det er forår og sommer, er vi meget aktive udendørs. Vi sår og planter, leger med ild, jord og vand.

  Efterår og vinter er vi mere inden døre med sang, musik, eventyr og kreative aktiviteter.

  Sådan ser en typisk dag ud på Børneslottet

  Kl.6.30-7.30: Børneslottet åbner i Riddersalen. Her er der mulighed for at spise morgenmad, læse en bog eller sidde ved aktivitetsbordet.

  Kl. 7.30-9.00: Vuggestuen og børnehaven går hver til sit, fordeler sig på stuerne eller går på legepladsen.

  Børnene leger, der bliver sunget, læst historier, tegnet og taget imod de børn der kommer.   

  Kl. 9.00: Samles børn og voksne i den gruppe de tilhører. Samlingen kan foregå både ude og inde. Samlinger er en blanding af sang, små historier og dialoger mellem børn og voksne.

  Om fredagen er der fællessamling i Riddersalen kl. 9.30 for alle børn og voksne på Børneslottet. Det er også her vi samles til vores årstidsfester.

  Kl. 9.00-10.30/11.00: Det er i dette tidsrum de mere strukturerede aktiviteter foregår. Det er som ofte i mindre grupper på legepladsen, på stuerne eller på ture ud af huset.

  Kl. 10.30/11: spiser alle på deres stue, fordelt i små faste spisegrupper.

  Kl. 11-12: Vuggestuebørnene puttes til deres middagslur. Her er der god mulighed for at være tæt på det enkelte barn omkring selvhjulpenhed og små samtaler.

  Kl. 12-14: Børnehavebørnene gør klar til leg på legepladsen.

  Kl. 13.30-15: Vuggestuebørnene spiser madpakker efterhånden som de vågner efter middagsluren. Når de har spist, begynder de så småt at komme ud på legepladsen.

  Børnehaven spiser på legepladsen eller på stuerne. Her er det mere frit hvor de sidder, så der er mulighed for også at sidde ved siden af den, man måske lige har været i en god leg sammen med.

  Kl. 15-16.30: Eftermiddagen bruges til børnenes egne initiativer til leg og aktivitet, eller børnene kan deltage i leg og aktivitet som de voksne byder ind med.

  Kl. 16.30-17: Børneslottet begynder så små at lukke ned og de børn der er tilbage samles i Riddersalen eller på legepladsen.

  Fredag lukker vi kl. 16.30.  

  Duften af mad fra det åbne køkken.

  På Børneslottet har vi egen køkkenleder. Anne sørger hver dag for, at der dufter af sund og hjemmelavet mad, fortrinsvis af økologiske råvarer.

  En aktiv dag med leg og aktivitet kræver energi til rugbrødsmotoren. Den mad dit barn spiser, er en vigtig del af hverdagen.

  Vi vil samarbejde om at give dit barn gode vaner, både hvad angår maden, men også at måltidet er et rart samlingssted for børn og voksne.

  Vi ser måltidet som en af de mange pædagogiske rutiner i hverdagen, hvor børnene får mulighed for at øve sig i at kunne selv. 

  Kl. 7 og 7.30 morgenmad bestående af hjemmebagte boller, havregrød eller havregryn.

  Kl.9.00-9.30 vuggestuebørnene får frugt til samling

  Kl.10.30-11 til frokost serveres varm mad eller rugbrød.

  Kl.14.00 madpakker hjemmefra

  Sen eftermiddag mulighed for knækbrød.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Læs dagtilbuddets kostpolitik

  Forældresamarbejde: ligeværdighed, rummelighed og åbenhed.

  Fokus er på dit barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Samarbejdet er vigtigt, da du som forældre har en stor viden om dit barn, en viden som vi kan bruge i vores tilgang og samvær med barnet.

  Den daglige kontakt og de små snakke og dialoger om hvordan dit barns dag har været er vigtig.

  Vi inviterer blandt andet til:

  planlægning af en god opstart

  løbende forældresamtaler (se nedenfor)

  deltagelse i fælles arrangementer (eks. Julefest og sommerfest)

  information digitalt via Aula

  forældremøder (1-2 gange årligt) og hvor der er mulighed for at stille op til forældrerådet.

  Derudover inviteres du til nedenstående forældresamtaler med barnets primærpædagog på følgende tidspunkter:

  Samtaler i vuggestuen:

  Opstarts samtale og planlægning af indkøring.

  Når dit barn fylder 1 år (med udgangspunkt i dialoghjul 9-14 mdr.) - nogle børn, når måske at blive 15-16 mdr.

  Når dit barn er 2,5 år (med udgangspunkt i dialoghjulet på vej mod 3 år).

  Når dit barn er 2 år og 11 måneder. Før overgang til børnehaven (her deltager også en pædagog fra børnehaven).

  Samtaler i børnehaven:

  Overgangs/opstarts samtale (Overlevering fra vuggestuen i samarbejde med dig som forældre og der planlægges indkøring og opstart i børnehaven).

  Omkring 3-6 måneder efter børnehave start (med udgangspunkt i opstart og sprogvurdering).

  Omkring november i det efterår før dit barn skal starte i skole sommeren efter, Dit barn vil være omkring de 5-6 år. (med udgangspunkt i dialoghjulet på vej mod skole).

  Der er altid plads til en samtale i både vuggestue og børnehave efter ønske fra dig som forældre eller pædagogen udover ovenstående.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Frivillige i Børneslottet

  På Børneslottet inddrager vi de ressourcer, der er i lokalområdet eller som brænder for at komme hos os. Vi rekrutterer frivillige, når vi ser et behov for en frivillig indsats. Lige nu har vi fire frivillige oplæsere, som hver især kommer og oplæser for mindre grupper. Vi har to gange om året møder med de frivillige, hvor de frivillige har mulighed for at udveksle erfaring og give feedback til ledelse og medarbejdere. Der er løbende kontakt til de frivillige, som anses som en del af medarbejdergruppen og som inviteres med til fester og andre arrangementer for forældre.

  Vil du bruge dine ressourcer og kompetencer hos os? 

  Så klik dig ind på dette link 

  Plejehjemmet Hestehavehusene

  Vi arbejder på at implementere et mere fast samarbejde med plejehjemmet Hestehavehusene. Der er en stor og dejlig have, som børnene frit kan lege i og her kan de udforske natur og naturfænomener. Børnene får indblik i, hvad det vil sige at bo på et plejehjem, beboerne viser deres lejligheder, der laves forskellige forløb, hvor der er fokus på at efterlade små fodspor, som f.eks. tegninger, armbånd, pynt til jul og påske. Der samarbejdes på tværs af fagligheder og vi mødes på tværs af generationer.

  Et trygt børnemiljø.

  De tætte relationer, trivsel og fællesskabet er i centrum.

  Nøgleordene er omsorg, tillid og tryghed, som er nogle vigtige grundelementer for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Udgangspunktet er barnets nærmeste udviklingszone, hvor barnet udfordres og støttes i at kunne selv. Vi anerkender barnets følelser og italesætter dem.

  Nærværende voksne, der viser omsorg, tryghed og respekt for det enkelte barn.

  Forudsigelighed og tryghed skabes gennem dagligdagens rytme og de pædagogiske rutiner.

  Inkluderende fællesskaber er f.eks. spisning, samling, aktiviteter og legen.

  Børns leg værdsættes, så det enkelte barn kan få ro, plads og tid til at lære noget om sig selv og sine omgivelser.

  Barnets egne initiativer, nysgerrighed, fantasi og spontanitet værdsættes.

  Legen udvikles ved at inspirere og støtte gennem planlagte aktiviteter og praktiske gøremål.

  Inkluderende lege, er er når vi hjælper børnene i gang med deres egne lege eller lege vi sætter i gang.

  Daglig dialog er vigtig for den sproglige udvikling, der bliver sunget, kigget i bøger, læst rim og remser, hørt historier og eventyr.

  Selvhjulpenhed foregår i garderoben, på badeværelset, ved middagsbordet, i legen både inde og ude på legepladsen. Vi udfordrer kroppen både grov og finmotorisk.

  De voksne på gruppen har løbende dialoger om det enkelte barn og gruppen for at kunne skabe og tilpasse de bedst muligheder, rammer og forhold for udvikling og trivsel.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Herunder finder du et link til den seneste evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan:

  Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan i Børneslottet

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Sidst opdateret: 30. januar 2024