Gå til hovedindhold

Stennehøj Allé

Velkommen til Stennehøjen, hvor børn trives og udvikles i gode og trygge børnefællesskaber.

Legeplads
 • Læs op

Indhold

  I Stennehøjen vægter vi børns samspil, leg og relationsdannelse, og måden hvorpå børn indgår i fællesskaber som dem de er, og det unikke de hver især kommer med. Vi arbejder med aldresopdelte stuer, læreplanstemaer og læringsmiljøer som tilgodeser det enkelte barn, og hele børnegruppens udviklingspotentiale.

  I Stennehøjen er de pædagogisk faglige velfunderede voksne i børnehøjde, både ved inde- og udeliv, hvor begejstring, legen og lysten til nærvær er i højsædet. Her møder og griber den voksne både det enkelte barn og børnegruppen med forståelse, tryghed og blik for det, de har brug for, det være sig, når der øves selvhjulpenhed, etablering af lege, og der skal opøves helt nye færdigheder.

  De voksne opdeler ofte børn i mindre grupper og legegrupper,der bærer præg af nærhed og fordybelse. Stennehøjens størrelse og dermed de voksnes viden og samvær omkring alle børn i hele institutionen, er medvirkende til et åbnet og nærværende forældresamarbejde. Vi nyder godt af et stærk og engageret forældreråd, samtidig med en masse forældreopbakning.

  "Noget af det, jeg allerbedst kan li' ved Stennehøjen er det meget imødekommende og involverede personale og forældre. Jeg har et barn i vuggestuen, men selv pædagoger (og børn) fra børnehaven siger altid godmorgen og farvel, de ved hvem både jeg og mit barn er, og har ofte også en kommentar til mit barns dag, hans humør eller andet. Det giver mig en stor fællesskabsfølelse med alle omkring institutionen." (forældre til barn i vuggestuen)

  "Jeg har fra dag ét oplevet, at pædagogerne vil mit barn. Det bør måske være en selvfølge, men de husker detaljer omkring mit barn, som ikke nødvendigvis relaterer sig til institutionslivet. Det giver mig følelsen af, at mit barn ikke bare er et, de passer nogle timer om ugen, men at de rent faktisk interesserer sig for ham og hvad der sker omkring hans liv, helt generelt." (forældre til barn i vuggestuen)

  Sådan ser her ud

  Stennehøjen er beliggende i Skåde-Højbjerg tæt på skov og strand, med legepladskig til den indhegnede sø, hvor der græsser højlandskvæg, og vokser vilde brombær, hvilket giver mulighed for udforskning og gåture. Vores hus er indrettet med fællesrum, og stuerne kan opdeles med skydedøre, som giver mulighed for stille og nærværende aktiviteter. Stennehøjen har et stort kælderrum som indbyder til motoriske udfordringer, med leg til både de små og større grupper af børn.

  I Stennehøjen vægtes udelivet hver dag i alt slags vejr for både de store som små børn, både i tilrettelagte aktiviteter som løb rundt om søen, og hvor dialogisk læsning kan forgå i vores shelter og med lege, hvor børnene hopper i vandpytter og grovmotorikken udfordres på klatrevæggen.

  Forrige Næste

  I Stennehøjen er der plads til 17 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn.

  Stennehøjen er aldersopdelt, med tre stuer; hvor gul stue med 2 pædagoger og 2 pædagogiske medhjælpere drager omsorg for de 0-2.5-årige vuggestuebørn. De voksne skaber rammen for en omsorgsfuld, tryg og genkendelig hverdag, hvor børnene dagligt deles op i mindre grupper, til spisning og aktiviteter både ude og inde.

  Blå og grøn stue, som i daglig tale kaldes børnehaven, har tilknyttet 4 pædagoger og en pædagogisk medhjælper/studerende.

  Blå stue huser de 2.5 - 4-årige mindre børn, og grøn stue hvor de 4-6-årige børn befinder sig, kaldes ”storbørnsgruppen. Stennehøjen arbejder aldersopdelt og vi arbejder med læringsmiljøer, med mindre grupper, og på at følge i ”børnenes spor”. Vi arbejder målrettet med ”barnets nærmeste udviklingszone”. Stuerne arbejder ofte på tværs, så de små og de store lærer af hinanden, også igennem fælles leg på legepladsen. I vores lille hus kender børn og voksne alle hinanden, og vores motto i Stennehøjen er ”alle børn, er alles ansvar”.

  Dagens aktiviteter
  En normal hverdag i Stennehøjen

  Kl. 6.30-9.00
  Stennehøjen åbner, og børnene bydes velkommen til en ny og oplevelsesrig dag.

  Der er mulighed for morgenmad, for de børn der ikke har spist hjemmefra, dette er mellem 7.00-7.30. Stennehøjen serverer cornflakes/havregryn/brød og mælk/vand.

  Stennehøjen vægter en god og rolig start på dagen, og i takt med, at flere børn og voksne møder ind, fordeler vi os på de enkle stuer, eller i fællesrummet/legepladsen.

  9.00-9.30
  Alle børn og voksne er mødt ind, og i vuggestuen samles stuen, der synges og spises formiddagsmad som består af brød, frugt eller grønt. I børnehaven er der ligeledes samling på stuerne, enten hele stuen eller i små grupper hvor der serveres grønt/frugt og vand. Samlingen forgår med forskellige aktiviteter som f.eks. sang og musik, krop og bevægelse, historielæsning og pædagogiske lege, der planlægges ud fra børnegruppes pædagogiske ståsted, behov og alder.

  9.30-10.30
  Vi leger ude og inde, i større og mindre grupper. Her tages der afsæt i de enkle børnegruppers behov, udviklingspotentiale, lyst, interesse og nysgerrighed. Vi afstemmer aktiviteter som har kreativiteten, børnenes motoriske- og sproglige udvikling for øje. I Stennehøjen har vi et stort fokus på børns leg, og vi understøtter, øver, går foran, ved siden af, og bagved i vores pædagogiske praksis når vi understøtter børn lege. Der leges og øves rollelege, turtagning, de stille og vilde lege, og de voksne leger gerne med.

  10.30-12.00
  I vuggestuen spises der først i mindre grupper, der leges, snakkes, og hygges og gøres klar til at putte i kryberummet eller ude under vores halvtag.

  Børnehavebørnene spiser på deres stuer, i små grupper. Der hygges og tales ved bordene, børnene øver sig i at smøre mad, vente på tur, og der er mulighed for at de små i børnehaven kan få en lur, imens resten af børnene går på legepladsen.

  12.00-13.30/14.00
  Imens der soves til middag i vuggestuen, leges med de børn som sover forskudt, eller af flere omgange. Legen forgår igen helt i børnehøjde, og vuggestuens voksne er mestre til at ligge/sidde på gulvet, og være fordybet sammen med børnene.

  Børnehavebørnene går på legepladsen, hvor der klatres, cykles, og her i Stennehøjen tager vi ofte legetøj med ud. Vi bruger vores borde/bænkesæt til de kreative aktiviteter, konstruktionslege, og vores kanin ”Hopper” får masser af opmærksomhed og fodres.

  13.30/14.00-14.30
  Vi spiser madpakker, vuggestuen først og igen i små grupper. De der stadig sover, får madpakken når de vågner. De børn der er færdige, går med en voksen på legepladsen.

  I børnehaven spises der madpakker både ude og inde, og vi gør brug af en spisecafe. Her kommer børnene ind på skift med hele børnehavegruppen, både de store og de små. Dette giver mulighed for masser af læring mellem børnene, store som små. De mindre kan spejle sig i de store, og de store kan hjælpe de små, med de voksne som hygger og afhjælper ved bordene hvor der snakkes over madpakkerne.

   

  14:00 – 17:00
  Resten af dagen leges der både inde og ude i Stennehøjen. Vi leger og hygger, og der er gang i aktiviteter som følger børnenes spor. Der bygges med klodser, laves sandkager, rollelege, og de voksne læser gerne en bog. Det er vigtigt at børnene oplever, at der både er rum for de indadvendte og helt rolige lege, ligesom der skal være plads for lege med de store armbevægelser og hvor der må komme fuld fart på en ruche- eller cykeltur.

   

  17.00
  Vi lukker og slukker, og siger tak for en god dag og på gensyn.

  Husk at vi lukker kl.16.30 om mandag og fredag.

  I Stennehøjen stemmes der hvert andet år om en forældrebetalt frokostmåltidsordning. Vi får mad fra en ekstern leverandør, som følger Sundhedsstyrelsen kostvejledning.Der er mad på fade, som er 60-80 procent økologisk, er varieret og hjemmelavet, med gnavegrønt og frugt. Der er mulighed for, og tages højde for, at vi kan bestille ved særlige hensyn som allergier, vegetarmad, mad uden svinekød osv. Om eftermiddagen spiser børnene deres medbragte madpakke og har hver deres drikkedunk med. Vi kan godt finde på at tage børnenes madpakker med, hvis vi tager på en længere tur om formiddagen, og tage vores mad på fade om eftermiddagen.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Læs dagtilbuddets kostpolitik

  I Stennehøjen vægter vi det gode forældresamarbejde og forældresamskabelse, hvor vi ser forældrene som en forudsætning for, at vi kan rammesætte børns læring, udvikling, læring og dannelse. Vi lægger stor energi i at delagtiggøre og informere jer om jeres børns dagligdag og udvikling, hvor vi praktiserer pædagogisk professionelt, respektfuldt og med øje for hvad I hver især kommer med som familie.

  Stennehøjen er med sin størrelse og kendskab til alle børn på forkant med de børn der kommer fra vuggestuen til børnehaven, alle de voksne kender alle børns navne, alle hilser på hinanden, og de voksne har derfor kendskab til alle forældre i Stennehøjen.

  I vil foruden den daglige dialog, blive inviteret til opstartssamtaler, 3-måneders samtaler, overgangsmøder, udviklings- og statussamtaler, hvor vi i samarbejde drøfter jeres børn udvikling, trivsel og hvad der ellers måtte røre sig omkring jeres børn.

  Vi arbejder åbnet, og med interesse i jeres synspunkter, oplevelser og den måde I er forældre på. Vi er ligeledes åbne over for ideer, jeres eventuelle undring, eller hvis I står med udfordringer, som I har brug for at vende med os.

  I Stennehøjen vil vi rigtig gerne jer forældre og jeres perspektiv, og I vil derfor opleve, at vi vil bede om jeres opbakning og samarbejde, det være sig når vi arbejder med jeres børns udvikling, selvhjulpenhed som f.eks. toiletbesøg.

  Vi har en turnus stuerne imellem, hvor forældrene skiftes til at fodre vores kanin ”Hopper” i weekenden, dette vil i ligeledes blive en del af. Vi nyder godt af et stærk forældreråd, som understøtter, undres, sætter gang i forældre og børne aktiviteter til glæde for hele Stennehøjen og det fællesskab, der er i forældregruppen. Vi er i Stennehøjen heldige med en forældregruppe, der bakker op om vores traditioner, som interesserer sig for nye tiltag, som bakker op når vi beder om hjælp til, og deltagelse i fælles angementer.

  Vi glæder os, og ser frem til, at byde jer velkommen i Stennehøjen, hvor vi i et fælles samarbejde, kan påbegynde jeres barns/ børns bedste institutionstid, med fokus på den bedste trivsel, udvikling og børneglæde.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

   

  I Stennehøjen er vi optaget af børns trivsel, det gode børneliv og det at give alle børn en tryg og udviklende hverdag.

  Vi arbejder fokuseret, professionelt og med øje for hvordan vi skaber de rette betingelser for det enkelte barn og hele børnegruppens udvikling, trivsel, læring, dannelse og nærmeste udviklingszone. Alle voksne i Stennehøjen arbejder ud fra et børne- og ressourcesyn, hvor vi har fokus på børns styrker, og hvor vi med en positiv og anerkendende tilgang møder og støtter det enkelte barn.

  I Stennehøjen arbejder vi med et fælles værdigrundlag, den styrkede pædagogiske læreplan og et skærpet blik på læringsmiljøet, som er med til at danne fundamentet og rammen om vores daglige praksis hverdag i Stennehøjen.

  Hverdagen i Stennehøjen bærer præg af de voksnes lyst til leg, sjov og grin som smitter af på børnene og dermed stemningen. Vi kan godt lide at have det sjovt, være undersøgende, og er ikke bange for at rulle rundt i sandkassen med børnene, legen har en helt særlig betydning i Stennehøjen. Vi tager børnelivet alvorligt, vi arbejder med års-måned- og ugeplaner, hvor vi har den aktuelle børnegruppe for øje. Vi er som personalegruppe opmærksomme på vores egen professionelle ageren og udvikling af kompetencer, som hele tiden har Stennehøjens børn for øje.

  Personalegruppen består af en gruppe dedikerede pædagoger med forskellige faglige kompetencer som krop- og bevægelses vejleder i både børnehaven og vuggestuen. Vi har sprogpædagoger, og erfarne pædagoger og pædagogiske medhjælpere. De har alle et blik for Stennehøjens børns udvikling og dannelse, og en interesse i at give alle børn en stimulerende, lærerig, og tryg hverdag. Dette praktiserer vi ved at lytte til børnene, se dem, og give dem medbestemmelse. I hverdagen inddrager vi børnene, guider dem, og giver dem en demokratisk stemme. Målet med dette er bl.a. at børnene skal opleve sig værdifulde, værdsatte og opleve, at deres mening har værdi. Vi gør meget ud af i Stennehøjen at have blik for forskellighed, at børn udvikler sig i forskelligt tempi. Vi støtter børnene i dagligdagen, så de oplever at få succesoplevelser, opbygger selvværd og selvtillid, så de kan gå ud i verden med en grundfølelse af, at de er lige præcis som de skal være.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Se den seneste evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Sidst opdateret: 8. november 2023