Gå til hovedindhold

Kridthuset

Kridthuset er en integreret institution, hvor vi har plads til 36 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Vi har 3-4 voksne til hver af vores 6 børnegrupper. Vi stræber efter at der er velkendte voksne i alle grupper, som har relationer til børnene og viden om børnenes vaner, sådan at børnene er trygge ved de voksne.

Klar til en ny dag
 • Læs op

Indhold

  Hos os prioriteres fællesskab højt i børnegrupperne og på tværs i huset. Vi er et hus med et stort fællesskab på kryds og tværs mellem små som store, såvel socialt som fagligt.

  Forældre er for os vigtige samarbejdspartnere. Et tillidsfuldt samarbejde med forældre er betydningsfuldt for børnenes trivsel og udvikling. Mere viden om det gode samarbejde mellem forældre og institution findes i fanen ”Samarbejde med forældre”  

  Vi mener børn har ret til omsorg, trivsel, nærværende og engagerede voksne, masser af tid til leg, fordybelse og gode muligheder for udvikling og læring.

  For børnene har genkendelighed betydning og er med til at give dem tryghed. Hverdagen i Kridthuset bygget op omkring uge -og årsplan samt en fast dagsrytme med tilbagevendende aktiviteter.

  En uge byder bla. på:

  • Turdage i vores skønne lokalområde
  • Musik og sprog
  • Krop og bevægelse
  • Natur-udeliv og kreativitet
  • Leg og socialt samspil.

  Vi har i vores arbejde med læreplanen fokus på at skabe gode læringsrum såvel i hverdagens rutiner som i planlagte aktiviteter og i legen.

  Børnene har i vores optik altid gode intentioner og disse bringes i spil via leg og   socialt samspil. Vi tror på at alle har noget de øver sig på og vi hjælper gerne børnene med at sætte ord på øvebanerne i hverdagen. F.eks. kan en øvebane handle om selvhjulpenhed – at tage tøj på i garderoben.

  • Først med hjælp fra en voksen
  • Så med verbalguidning – eller hjælp fra en god ven
  • Og overtid helt selvstændigt

  Kridthuset har oparbejdet et godt ry og er som institution eftertragtet af mange forældre. Det giver arbejdsglæde og motivation for alle medarbejdere at få positive tilbagemeldinger fra børn og forældre.

  Sådan ser her ud

  Kridthuset er en gulstensbygning fra 1964 og 2004 med form som et V. Med vuggestue og børnehave ud i hvert ben. I midten et fællesrum, som har flere funktioner og bruges flittigt. Vi har mange gode kvadratmeter samt en fantastisk legeplads, som både inde og ude byder på masser af forskellige aktivitets muligheder.

  Forrige Næste

  Dagen i Kridthuset starter fælles for både vuggestue og børnehave kl. 6:30, hvor de første fremmødte tilbydes morgenmad frem til kl. 7:30, hvor morgenmaden afsluttes og børnehave og vuggestue deler sig. Grupperne åbnes i takt med at børn og voksne møder ind. Omkring kl. 9 holdes der en samlingsstund med et genkendeligt indhold og der tilbydes alle børn et formiddagsmåltid bestående af frugt og brød.

  Formiddagen bruges på leg, aktivitet og ture ud af huset.

  Kl. 10:30 spiser vuggestuen frokost

  Kl. 11:00 spiser børnehaven frokost

  Vi har en fantastisk kok som dagligt ”tryller” den lækreste mad frem til os.

  Efter frokost sover de fleste vuggestuebørn og nogle af de yngste fra børnehaven – børnehaven leger inde eller ude.

  De voksne afvikler på skift en velfortjent pause eller afvikler forskellige former for møder.

  Kl. 13:30 startes der på at spise eftermiddagsmad

  Hvor efter der atter er tid til leg og aktivitet. Eftermiddagen er opbrudstid og børnene hentes spredt over eftermiddagen og de sidste siger farvel og tak for i dag kl.17:00 (fredage kl.16:30)

  Over året har vi forskellige traditioner og vi følger også årstidernes skiften.

  I foråret har vi fastelavn og ”Store plantedag” som tilbagevendende traditioner – Påsken fejret også som et tegn på forårets kommende. I august har vi tradition for at holde en Sommerfest for børn, søskende, forældre og personale – en hyggelig eftermiddag/aften med aktiviteter og god stemning. I efteråret har vi tradition for at have fokus på sprog via højtlæsning samt rim og remser. Julen markeres også med kreativitet og nisser, som kan være lidt frække.

  Herud over har vi temauger og flere faste traditioner og aktiviteter omkring Storebørnsgruppen.

  Derfor prioriterer vi tid til samtale om børnenes trivsel og udvikling eller blot i hverdagen til at fortælle om en sjov oplevelse og sammen med forældrene ”bygge bro” for barnet mellem hjem og Kridthuset.

  I Kridthuset serveres der et frokostmåltid, som er fremtryllet af husets kok Pernille. (citer fra Årets madsjæl) Der er fokus på ”madmod” og det at sikre børnene energi til en fysisk aktiv dag med leg og læring. De tilbydes en sund og varieret frokost med årstidens udbud af grøntsager, frugt, kød og fisk.

  • Vi køber så vidt muligt økologisk og har en høj økoprocent.
  • Maden laves fra bunden af gode friske råvarer
  • Der serveres altid vand til måltiderne
  • Måltidet inddrages som en pædagogisk aktivitet

  Vi følger Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn.

  Ugens aktuelle menuplan bliver hængt op i institutionen og deles også online til forældre.

  Vi forbeholder os ret til at ændre på menuplanen.

  Mere om kosten i kridthuset

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Læs dagtilbuddets kostpolitik

  Samarbejdet mellem forældre og personale har stor betydning for at sikre børnenes trivsel og udvikling. Derfor er tid til samtale vigtig.

  Om det blot er en kort snak i hverdagen for at fortælle om sjove og gode oplevelse og dermed ”bygge bro” for barnet mellem hjem og Kridthuset. Eller det er en længere samtale der handler om noget, der bøvler som vi voksne omkring barnet i samarbejde skal blive klogere på og lave fælles tiltag omkring, sådan at vi sammen kan gøre det bedste for barnet, så prioriteres tiden hertil.

  Det gode samarbejde handler om tryghed og tillid. Denne skal være gensidig, sådan at forældre og personale kan tale om alt der har betydning for barnet.

  Så i vil opleve at vi spørger meget og udviser nysgerrighed omkring barnets liv. Stort og småt kan have betydning for barnets trivsel. Vi mener det har stor betydning for barnet at der er et godt samarbejde mellem barnets voksne.

  Når et barn og en familie er ny i Kridthuset er vi ekstra nysgerrige – det er jer forældre der kender jeres barn, så derfor vil vi spørge og have brug for viden for at kunne tage imod barnet og jer på bedste mulige måde.

  Vi går altid efter at det skal være en god oplevelse for barnet at være i institution, så derfor vil vi i tæt samarbejde med jer forældre planlægge jeres barns opstart i Kridthuset. Vi har ikke en ”opskrift” for den gode indkøring, men vi har en del erfaring som vi naturligvis trækker på og bruger når vi sammen med jer planlægger jeres barns indkøring.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de trives, er i udvikling og mødes af professionelle voksne, som skaber gode og trygge læringsmiljøer.

  Kridthuset arbejder ud fra et børne- og ressourcesyn, hvor vi har fokus på børns styrker, og hvor vi med en positiv og anerkendende tilgang møder og støtter det enkelte barn. De voksne har øje for at matche aktiviteter m.m. med børnegruppen og deres behov. Børnene mødes og udfordres med udgangspunkt i deres ressourcer og nærmeste udviklingszone. Med krav der giver barnet oplevelsen af at lykkes og være værdifuld både som individ og som en del af fællesskabet.

  Vi tror at både børn og voksne har noget at blive bedre til – så alle har brug for at øve sig og vi italesætter gerne de individuelle øvebaner og hjælper hinanden og giver plads til at øve.

  Dette arbejde sker såvel i dagligdagen, som på vores personalemøder, hvor vi har faglige dialoger om det enkelte barn og gruppen for at kunne skabe og tilpasse de bedst muligheder, rammer og vilkår for trivsel, udvikling og læring.

  Det sker altid i tæt dialog med jer som forældre i dagligdagen og på aftalte møder, hvor vi sætter jeres barns ve og vel på dagsordenen. Ved behov inddrager vi andre fagprofessionelle, som kan give sparring og vejledning til, hvordan og hvad i som forældre og vi i Kridthuset kan gøre for at skabe de bedste rammer og vilkår for barnet.

  ”Når noget bøvler for barnet – er det ikke barnet der skal fixes, men de voksne som skal se på, hvordan det rundt om barnet kan afhjælpe.”

  Struktur, daglige rutiner, genkendelighed, omsorg, tid til leg og fordybelse, tryghed og nærværende voksne er ofte en stor del af løsningen.

  Vi arbejder videns baseret og bruger data som afsæt for vores praksis. Data høstes fra dagligdagen, Sprogvurderinger, motorikvurderinger, DPU (Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse).

  Vi vil gerne give børnene livsmod og en robusthed, som gør dem kompetente til at begå sig videre i livet.

  Vi arbejder løbende med "Den Pædagogiske Læreplan" og herunder finder du et link til den seneste evaluering (august 2022).

  Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan august 2022

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Sidst opdateret: 6. november 2023