Gå til hovedindhold

Bushøj

I Bushøj vil vi gerne lære lige præcis dit barn at kende. Her i vores 0-6 års institution er overskriften faglighed, fællesskaber og forskellighed, med fokus på dit barns trivsel, leg, læring, udvikling og væredygtighed. Vores stabile og engagerede personale glæder sig til at modtage jer.

Højtlæsning
 • Læs op

Indhold

  Velkommen til 0-6 års institutionen Bushøj. Vi har plads til 17 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Der er stor mangfoldighed i børnegruppen og engagerede forældre. I Bushøj har vi i øjeblikket en opdeling i to grupper: 
  - Muslingerne med 12 børn mellem 0-3 år - 3 pædagoger og 1 medhjælper
  - Tanglopperne med 30 børn mellem 3-6 år - 3 pædagoger og 2 medhjælpere

  Vi er optagede af relationer, fællesskaber, læringsrum og leg. Vi prioriterer selvhjulpenhed, udeliv året rundt, krop og bevægelse samt sprog og sprogmotorik.  

  • Som noget særligt er vi optagede af det enkelte barns væredygtighed – og hvad betyder det så? Det handler om at være dygtig til at være ”sig”. At barnet bliver anerkendt og respekteret som lige værdigt. At dets meninger bliver tillagt betydning og dermed er med til at danne grundlag for beslutninger i det daglige samvær.

  • Vi er gode til at skabe rum til fordybelse, fordi vi prioriterer at være opdelt i mindre grupper i løbet af dagen, samtidig vægter vi en tydelig struktur, så børnene herigennem kan orientere sig.

  • I Bushøj følger vi barnet på vej med nærvær og tryghed.

  • Når dit barn skal starte i skole, har vi et rigtig godt samarbejde med Kragelundskolen og Skåde skole, således, at vi hjælper dit barn godt på vej ved overgangen til skolen.

  Traditioner og særlige dage

  I Bushøj har vi opbygget nogle gode traditioner, og vi oplever stor tilslutning fra både forældre og bedsteforældre. Ud over de mere generelle traditioner som påske, fastelavn, julefest med Luciaoptog m.m. har vi bl.a.:

  • Pyjamasdag, hvor børnene møder op i nattøj og har deres bamse og dyne med
  • Plantedag, hvor vi sammen med bedsteforældrene pynter legepladsen med alt fra frugttræer til blomster og grøntsager
  • Æblefest, hvor vi samler æbler og laver alskens lækkerier
  • Børnenes motionsdag, som foregår på det lukkede stisystem, og hvor vi ser, om dit barn går i tomgang efter bare en omgang
  • Sommerfest, hvor vi holder et brag af en afskedsfest for de kommende skolebørn
  • Forældrearbejdsdag, hvor vi hygger og får lavet en masse manuelt arbejde, inde og ude, og som hjælper os i hverdagen. Vi slutter dagen af med hyggelig fællesspisning

  Sådan ser her ud

  Vi har nogle gode fysiske rammer både ude og inde. Vi har en stor legeplads omkranset af træer og buske. Der er en dejlig bålplads, som bliver brugt flittigt. Vi har ligeledes et atrium, hvor det fortrinsvis er de yngste børn, der leger. Der er gode motoriske udfordringer med mulighed for at klatre i træer, forcere bakker, grave kanaler, lege med pinde, lege gemmeleg, gynge og cykle. Vi tager gerne maling og papir med på legepladsen, ligesom vi sagtens kan læse bøger ude.

  • Vi har for nylig indkøbt en ladcykel, så vi kan tage af sted på tur med 4 børn i området.

  • Indendørs har vi gymnastikrum, fællesrum og indrettet et sprogrum til fordybelse med dialogisk læsning, spil og leg.

  • Derudover har hver gruppe sin egen stue, som består af to rum således, at de kan spise i mindre grupper, lave legegrupper og andre aktiviteter, som kræver fordybelse og ro. 
  Forrige Næste

  Det skal være rart at komme ind i Bushøj, så derfor lægger vi vægt på at starte hyggeligt.

  • Vi åbner på en stue og tilbyder morgenmad i tidsrummet kl. 6.45-7.30
  • De aktiviteter, vi tilrettelægger om morgenen, kan være historielæsning, lege med magneter, modellervoks ved et bord og andre stille aktiviteter.
  • Der er tid og ro til de vigtige daglige beskeder omkring nattesøvn, hvornår barnet er stået op og andre beskeder, som er vigtige for at personalet kan tage bedst vare på dit barn netop den dag.
  • Kl.8 åbner de øvrige stuer og dagens aktiviteter kan begynde. Børnene har stor indflydelse på dagens aktiviteter, da vi gør meget for at imødekomme deres ønsker og ideer.
  • Vuggestuebørnene og de yngste børnehavebørn tilbydes frugt, brød og vand ca. kl.9
  • Vi er glade for udelivet og mange af de pædagogiske aktiviteter foregår ude. Grupperne tager på skift på ture ud i nærmiljøet. Det kan være gåture, cykeltur eller bustur. Vi tager gerne madpakker med og nyder en frokost i det grønne – også om vinteren.
  • I vuggestuen spiser børnene frokost kl. 10.30 og i børnehaven kl. 11.00.
  • 13.30 spiser vi eftermiddagsmad, som er madpakker hjemmefra
  • I løbet af eftermiddagen tager vi afsked med børnene, og vi vægter, at der siges farvel til både store og små kammerater. Der foregår stadig aktiviteter, men disse er børneinitierede, fordi vi vægter børns leg.
  • 15.30 samles stuerne på tværs med de tilbageværende børn og personale.
  • 15.30-17 Vi hygger med de børn der bliver hentet sidst på dagen. Det kan være højtlæsning eller at vi leger på legepladsen.  

  I Bushøj får vi – Mad på fad – dvs at vi får maden udefra. Det er en sund frokost som består af forskellig slags pålæg, fisk/kød/vegetarisk samt friske grøntsager og frugt. Vi får hver dag leveret friskbagt rugbrød.

  Om eftermiddagen har børnene madpakke med hjemmefra. Her er det vigtigt, at I som forældre, er opmærksomme på hvad det er jeres barn har brug for, for at kunne få en god eftermiddag, hvor barnet har fået noget god energi i form af rugbrødsmad, grøntsager og frugt. Vi serverer vand eller mælk. Vi har nul sukkerpolitik i vores vuggestueafdeling. Til gengæld kan der være særlige undtagelser i børnehaven, det være sig fastelavn, påske og jul.

  Vi spiser i mindre grupper, det vigtigste ved et godt måltid er at skabe en god stemning omkring bordet. Vi taler om det, der er på fadet, hvilke farver der er, hvordan det mon smager, om der er nogen, der har lyst til at være madmodige. Det er okay, at der er noget barnet ikke kan lide.

  Hver mandag laver den ældste børnegruppe mad på bål. Her de med til at skrælle, snitte, røre og ælte. Herigennem får børnene opøvet deres finmotorik, lært om forskellige råvarer, øvet mål og vægt, lært om forskellige konsistenser og de forskellige grundsmage. En skøn aktivitet, som skaber fællesskab.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Læs dagtilbuddets kostpolitik

  Forældresamskabelse

  Det er vigtigt for os i Bushøj, at alle er glade for at komme her, og at vi kan lide at være sammen. I fællesskab med jer forældre, vil vi skabe de rammer, hvor lige netop jeres barn trives og udvikles. For at dette lykkes bedst muligt, afholder vi samtaler fordelt ud over barnets tid i Bushøj.

  • Opstartssamtale - inden barnet skal starte i Bushøj, hvor vi bl.a. får afstemt forventninger
  • Dialoghjulssamtaler
   • 9-14 måneder
   • 2,9 – 3 år. På vej mod børnehave indeholdende sprogvurdering
   • 5 år. På vej i skole
  • Der er altid mulighed for en samtale, hvis behovet opstår
  • Vi vægter den uformelle snak om dagligdagen - hvordan er dagen er gået, hvordan har de sovet m.m.
  • Vi tager ikke snakke om børnene, når de er til stede, da det kan skabe utryghed i barnet

  Vi har et årligt forældremøde, hvor der også er valg til forældrerådet. Så hvis du gerne vil have indsigt og indflydelse, er det her du har mulighed for at stille op. Forældrerådet konstituerer sig på det førstkommende forældrerådsmøde, og finder ligeledes en repræsentant til Dagtilbudsbestyrelsen.

  Det er også på dette forældremøde, at de enkelte stuer laver oplæg om hvad der arbejdes med i børnegruppen.

  Som forældre er du også velkommen til at deltage i en tur, eller komme med input i hverdagen. Vi har haft forældre som har spillet musik, lært dem spanske sange, arrangeret Bamsehospital m.m.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed. 

  Vi har et årligt forældremøde, hvor der også er valg til forældrerådet. Så hvis du gerne vil have indsigt og indflydelse, er det her du har mulighed for at stille op. Forældrerådet konstituerer sig på det førstkommende forældrerådsmøde, og finder ligeledes en repræsentant til Dagtilbudsbestyrelsen.

  Det er også på dette forældremøde, at de enkelte stuer laver oplæg om hvad der arbejdes med i børnegruppen.

  Bushøj har en pjece omkring Samarbejde og forældreansvar som kan hentes her: Bushøj Pjece

  Her er nogle andre relevante pjecer:
  - Respekt for grænser
  - Rask eller syg

  "Jeg er imponeret over Bushøjs høje faglighed og lyst til at udvikle sig. Muslingerne er lige blevet observeret af en tredje part. Konklusionen var, at stuen kunne bruges som model for vuggestuer generelt ift. evnen til at være i børnehøjde og nærhed til børnene. Som mor til et muslingebarn gør det mig glad og jeg føler mig tryg. Derudover så arbejdes der med Kolbs læringscirkel og integrering af pædagogiske fokusområder i stuernes daglige gøremål. De har lavet et 'score board', som viser hvor der er og hvor de gerne vil hen. For mig summer det af faglighed og seriøsitet. Endelig så er det mit indtryk at personalet har det godt sammen." - Forældrerådsformand og mor til børn i Bushøj. 

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Kerneydelsen er dit barns udvikling og trivsel, derfor er vi i Bushøj optagede af det enkelte barns og gruppens udbytte af de læringsrum vi etablerer. Læreplanstemaerne er derfor, og skal være, en integreret del af hele hverdagen.

  Derfor kommer her nogle praksisfortællinger:

  Det helt lille barn

  Eksempel: Puttesituation – Fisken siger bloop-bloop

  Pædagogen er på badeværelset med Kalle på ca. 1 år, som skal skiftes, inden han skal sove. Pædagogen fortæller Kalle, at han skal have skiftet bleen inden han skal ud og sove. Kalle pludrer og pædagogen efterligner lydene, mens hun hjælper Kalle op og stå på puslebordet. Kalle griber fat i fisken i uroen over puslebordet, pædagogen laver fiskemund og fiskelyde, og fortæller Kalle at det er en fisk han har fået fat i. Kalle rækker ud efter fisken, og pædagogen smiler og siger: ”Fisken siger: bloop bloop og svømmer i vandet”. Hun synger en sang om de 3 små fisk mens hun laver fagter om at svømme og fortsætter med at tage Kalles tøj af. Kalle pludrer med på sangen. Kalle har lidt rød numse, så pædagogen laver trøstelyde og siger at hun nok skal gøre det forsigtigt, for hun kan godt se at det ikke er rart. Pædagogen synger små improviserede sange om at få skiftet ble og om at få tøj på, mens Kalle får ble og tøj på. Hun kan se at Kalle er træt og siger til Kalle at hun godt kan se det, mens hun giver ham et kram. Da pædagogen er færdig, tager hun Kalle på armen, og på vej ud til barnevognen fortsætter hun med at synge, men nu handler det om at falde til ro og sove.

  I denne situation formår pædagogen at prioritere både omsorgen for Kalle, men samtidig få et glimt af læring og udvikling ind i situationen. Pædagogen bruger sproget aktivt til at gøre bleskiftet med den røde numse til en tryg og rar situation for Kalle. Hun sætter ord på Kalles fysiske oplevelser af dels den røde numse men også af trætheden før luren. Dette er på samme tid et udtryk for omsorg, men også en måde at give Emil et sprog om sine egne oplevelser.

  Praksisfortælling nummer to:

  Projekt ”Venner på væggen”- de 2,6-4- årige.

  Mål: At visualisere venskab for børnene, hvor det fremgår tydeligt, at alle har en plads i fællesskabet på stuen.

  Metode:
  Tegne og klippe rundt om børnenes kroppe, (to og to).

  Imens snakker vi med børnene om:
  Hvor store/ høje de er er.
  Hvordan fødder og arme skal ligge på papiret.
  Skal jeg hoppe eller vinke på væggen?
  At det kildrer imellem fingrene, når der bliver tegnet rundt om dem.
  Hvor mange øjne skal jeg tegne på mit ansigt, og hvilken farve har de.

  Og meget andet……

  Da børnene har hjulpet hinanden med at male tøj, hår og ansigt, (de snakker sammen om; hvordan de ser ud, og hvilke farver de skal bruge), bliver tegningerne klippet ud. Her snakker vi om, at de skal hænge på væggen, og holde hinanden i hånden, fordi de alle sammen er venner. ALLE vil gerne holde nogen i hånden.

  Børnene bliver begejstrede og ivrige, da de sig selv danse rundt i ring, sammen med alle de andre i naturlig størrelse. De finder hurtigt sig selv, og spørger ivrigt efter de andre.

  Her er der flere læreplanstemaer på spil:

  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Science

  Praksisfortælling nummer tre

  Tanglopperne på tur

  Det er torsdag og vi skal på tur. En lille gruppe af børn bliver hjemme på stuen, og har ”Hemmelig værksted”, fordi julen nærmer sig.
  Vi er 14 børn som går hånd i hånd, to og to ud af børnehaven.
  Det er dejligt at se, at børnene finder sammen på tværs af køn og alder.
  Vi har valgt at gå ned i den lille skov med VORES Krokodille sø. En tur vi har gået mange gange før, men fordi vi kender vejen, så giver det overskud til at opleve og udfordre os selv.

  Ude på stierne skiftes børnene til at løbe foran de andre og vise vej;
  -løb hen til klatretræet som vi kender og STOP!
  -løb hen til stolpen med alle fuglehusene og STOP!
  -løb op på toppen af bakken og STOP!

  Børnene er så gode til at følge de beskeder som de får, og som voksen føler jeg mig helt tryg ved, at de stopper og venter på hinanden. Børnene elsker at løbe og få brugt deres kroppe, vi øver en masse sprog, fælles beskeder og sociale kompetencer, som at vente på tur, fælles spilleregler. -Hvornår er det min tur til at løbe først osv.

  Inde i skoven går vi helt stille ind til søen. Vi må jo ikke vække Krokodillen. Eventyr og fantasi kommer i spil. En lille historie om den gamle krokodille som bor ude i søen, bliver fortalt og som i alle gode gamle eventyr, skal en lille dreng grueligt meget igennem, og blive spist af krokodillen, men det ender altid godt og drengen kommer fri og krokodillen bliver snydt. For det hele var et eventyr, eventyr……

  Vi kan også bruge søen til lidt naturvidenskab:- Synker eller flyder en kastanje, når vi kaster den ud i søen……synker eller flyder en sten, en pind, en stor gren, et blad….
  Hvorfor er der noget som synker eller flyder???? Hvad tror du????

  Alle lækre efterårsblade bruger vi til en omgang ”naturbanko”;
  Find et lignende blad som jeg har fundet og så skiftes børnene til at finde blade, som ligner hinanden, et kastanjeblad, bøgeblad, orange, gult, brunt, stort, lille, mv.

  En dejlig efterårstur væk fra børnehaven giver ro til nærvær og oplevelser!!!!

  Sådan arbejder vi her i Bushøj. Legen, omsorgen, nærværet, udviklingen og læringen er vores omdrejningspunkt.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Herunder finder du et link til den seneste evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan:

  Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan i Bushøj

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Sidst opdateret: 27. februar 2024