Gå til hovedindhold

Børnehuset Søsterhøj

Vi er en integreret institution i det skønne Skåde, tæt på naturen med masser af udemuligheder hele året. Vi har plads til 13 vuggestuebørn og 38 børnehavebørn. I hverdagen vælger vi bevidst at være kreativt tænkende, at skabe de bedste rammer om børnefællesskaberne og at tilstræbe høj faglighed og et stort engagement hver eneste dag.

Mudderleg
 • Læs op

Indhold

  Når du vælger at tage imod en plads i Børnehuset Søsterhøj, kan du forvente en varm atmosfære, hvor børn og forældre er i centrum for vores pædagogiske overvejelser og dermed de valg vi tager og den omsorg vi yder.

  Du kan forvente et tæt forældresamarbejde med især dit barns primære pædagog, der vil være tovholder på dit barns trivsel, læring og udvikling.

  Vi er kendt for at være nærværende og sørger for at dit barn føler sig anerkendt, set og hørt.

  Medbestemmelse arbejder vi med, for at få børn og forældres synspunkter i spil. Det gør vi via samspil og samtaler, forældremøder og vores forældrerådsarbejde.

  Hverdagens forskellighed
  Alle dage er forskellige i Børnehuset Søsterhøj.

  • Vi arbejder ud fra overordnede aktivitetsplaner, der tager afsæt i Den Styrkede Læreplan.
  • Vi arbejder med aktuelle temaer, der spejler sig i børnenes interesser, behov og nærmeste udviklingszone.
  • Vi følger børnenes spor, så deres interesser, udfordringer, trivsel og venskaber danner grundlag for de læringsmiljøer personalet skaber, eller der opstår spontant.
  • Vi er konstant i faglig bevægelse og er nysgerrige i vores tilgang til det pædagogiske arbejde og samværet med dit barn.
  • Vi arbejder på at gøre hverdagen mere visuel, derfor vil du løbende kunne se piktogrammer, billeder og tydelige forklaringer til børnene i forhold til dagens struktur og opgaver.

  Sådan ser her ud

  Mange hyggekroge med plads til leg.
  Indretning indenfor (stuerne):
   

  Udfordrende motorikrum
  Vi har et nyrenoveret Motorikrum med flere professionelle redskaber, hvor børnene via leg eller planlagte aktiviteter kan træne deres motoriske færdigheder. Vi har for nyligt indkøbt redskaber til sansemotorisk leg i vores fællesrum, der er placeret tæt på vuggestuen og som er under opbygning.

  Spændende legeplads
  Vores legeplads er opdelt i mange små rum, så der kan leges uforstyrret i mindre grupper eller dit barn kan bruge boldbanen, gyngerne, ruchebanen eller sandkassen sammen med de andre børn.

  Det pædagogiske personale er altid tæt på børnene, når de leger. De bidrager med løsning af konflikter, ideer til legen, hjælp til at hente vand eller understøtter andre behov. Det pædagogiske personale deltager gerne i børnenes leg.

  Forrige Næste

  Dagsrytmen – dog med variationer

  • 6:30 Søsterhøj åbner. Vi tager imod dit barn i fællesrummet
  • 6:30-7:30 Morgenmad til børn, der ikke har fået morgenmad hjemme
  • 8:00-11:00 Leg og aktiviteter – ude og inde.
  • 9:00-9:30 Vuggestuebørnene spiser et lettere frugtmåltid og holder samling med snak og sang.
  • 10:45 Fællessamling for børnehavebørnene, hvor vi hygger med sang, læsning eller et tema
  • 11:00 Frokost
  • 12:00 Alle børnehavebørnene leger ude og der middagssøvn for vuggestuebørnene.
  • 14:00-15:00 Eftermiddagsmad. Børnehavebørnene spiser på skift i små grupper sammen med en voksen. Vuggestuen spiser deres madpakker, når de vågner fra deres middagslur.
  • Alle børn leger ude eller inde resten af dagen
  • 15:00 – 16:00 samles børnehavebørnene til én gruppe.
  • 17:00 lukker Søsterhøj - dog kl. 16:30 om fredagen.

  I Søsterhøj tager vi ansvar for måltiden ved at skabe gode rammer, som ro, faste aftaler, mindre spisegrupper. Børnene sidder som regel i faste spisegrupper, der aftales i dialog med børnene. Den hyggelige stemning skabes ved at snakke om maden og hvad der skal ske resten af dagen.

  I børnehaven skiftes børnene til at være ”bordformand”, hvor barnet fortæller hvad der er på pålægsfadet og hjælper de andre børn ved på skift at tilbyde dem mad.

  I vuggestuen er der fokus på, at alle børn øver sig at spise varieret. Vi støtter dit barn i at lære at vælge og få lyst til at smage nyt. Under måltidet er der altid fokus på barnets behov for næring, så vi sikrer, at dit barn får mad og væske nok.

  Vi tilbyder:

  • Morgenmad i form af havregryn med rosiner og frugt
  • Frugt/brød til formiddagssamling i vuggestuen
  • Gulerødder/rugbrødshapser til børnehavebørnene til samling
  • Et frokostmåltid som vi får leveret udefra.
  • Mælk til vuggestuens børn til frokost og vand til børnehaven.

  I medbringer:

  • Madpakke til eftermiddagsmåltidet

  Det er vigtigt at madpakken indeholder god nærende mad, gerne brød, ost og frugt. som giver energi. Der skal ikke være slik og sliklignende produkter i madpakken. Smoothies kategoriseres som slik.

  Børnene må ikke selv medbringe drik­kevarer, de får serveret vand.

  I Søsterhøj får vi frokost anretning fra en leverandør. Du kan se mere her på monas.dk.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Læs dagtilbuddets kostpolitik

  I Søsterhøj bestræber vi os på at skabe gode rammer om samarbejdet med alle forældre i dialog med forældrene om dit barn:

  • vi møder dig ligeværdigt og i øjenhøjde
  • vi sætter pris på vores relation med dig
  • vi tager ansvaret for kommunikationen
  • vi har dine behov i fokus
  • vi kommunikerer tydeligt vores forventninger til dig i vores samarbejde omkring dit barn
  • vi anerkender dig som ekspert på dit eget barn
  • vi underbygger vores faglige input med data eks. video, observationer, teori.

  Den daglige kontakt er meget vigtigt, så vi sammen kan skabe de bedst mulige betingelser for dit barns trivsel, læring og udvikling.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  I Søsterhøj sikrer vi, at dit barn trives og udvikler sin kompetencer. Set i et dannelsesperspektiv, ønsker vi at bidrage til, at alle børn får styrket sit selvværd og sin selvtillid, så de bliver klar til at møde deres omverden med tillid og gåpåmod. Både de spontane og voksenskabte aktiviteter og lege er vigtige elementer i dit barns mulighed for at udvikle nye kompetencer

  Vi ser det som vores vigtigste opgave at være med til at understøtte relationerne, så de bliver sunde, lærerige og kan danne baggrund for de læringsmiljøer, vi gerne vil skabe. Dit barn har mange relationer i løbet af sin dag her i institutionen. Det er disse relationer i fællesskabet vi er optaget af.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Herunder finder du et link til den seneste evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan:

  Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan i Søsterhøj

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Sidst opdateret: 6. november 2023